ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລົງພື້ນທີ່ເບີ່ງສະພາບນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ເມືອງຫນອງບົກ

ຄໍາມ່ວນ: ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລົງພື້ນທີ່ເບີ່ງສະພາບນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ເມືອງຫນອງບົກ

ຊົມຄລິບ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລົງພື້ນທີ່ເບີ່ງສະພາບນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ເມືອງຫນອງບົກ.

Posted by Khammouane KhammouaneTv on Thursday, August 16, 2018

ພາບເພີ່ມ