ໝາກເລັ່ນມີສັບພະຄຸນແລະປະໂຫຍດຫຼວງຫຼາຍ

 

1. ສັບພະຄຸນຂອງໝາກເລັ່ນ
– ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດຫອບຫືດໄດ້ຫຼາຍເຖິງ 45 ເປີເຊັນ
– ຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດສະໝອງເຊື່ອມ ຫຼື ອັດໄຊເມີ.
– ຊ່ວຍປິ່ນປົວພະຍາດລັກປິດ, ລັກເປີດ ຫຼື ເລືອດອອກຕາມແຂ້ວ.
– ຊ່ວຍປ້ອງກັນການແຂງຕົວຂອງຫຼອດເລືອດ.

– ຊ່ວຍຂັບຖ່າຍສະດວກຂື້ນ.
– ຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງ.
– ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດພະຍາດຫົວໃຈ.
– ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດພາວະເສັ້ນເລືອດຕີບ.

– ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດພະຍາດຫົວໃຈຂາດເລືອດ.
– ຊ່ວຍລະບົບຍ່ອຍອາຫານໃນກະເພາະໃຫ້ສາມາດຂັບຖ່າຍໄດ້ສະດວກ.
– ຊ່ວຍຫຼຸດການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອລາທີ່ປາກ.
– ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງການເກີດມະເຮັງລໍາໄສ້.

– ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຈາກມະເຮັງຕ່ອມລູກໝາກ ໃນເພດຊາຍໄດ້ເຖິງ 45 ເປີເຊັນ ຫາກກິນໝາກເລັ່ນເປັນປະຈໍາ
– ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດພະຍາດມະເຮັງຮັງໄຂ່ຂອງແມ່ຍິງ.
– ຊ່ວຍບັນເທົາອາການເຈັບປວດ ຫຼັງຈາກມີບາດແຜ.

2. ປະໂຫຍດຂອງໝາກເລັ່ນ
– ຊ່ວຍບໍາລຸງຜີວພັນໃຫ້ຊຸ່ມຊືນ, ສົດໃສ.
– ມີສານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ ທີ່ຊ່ວຍຊະລໍການເກີດຮອຍຕີນກາກ່ອນໄວ.
– ຊ່ວຍເພີ້ມຄວາມສົດຊື້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍ.

– ຊ່ວຍເພີ້ມພູມຄຸ້ມກັນຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງ.
– ມີວິຕາມີນເອທີ່ຊ່ວຍບໍາລຸງສາຍຕາ.
– ມີເບຕາແຄໂຣທີນ ແລະ ຟອສຟໍລັດໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍ.
– ຊ່ວຍຮັກສາສີວ.

ຮູ້ເຖິງປະໂຫຍດ ຂອງໝາກເລັ່ນຂະໜາດນີ້ແລ້ວ ກໍ່ຕ້ອງ ກິນເປັນປະຈຳເດີ, ໂດຍສະເພາະສາວໆ ທີ່ຮັກໃນເລື່ອງຄວາມງາມ ຜິວພັນຈະໄດ້ນຸ້ມນວນ ກ້ຽງງາມຄືໝາກເລັ່ນທີ່ແດງ ອ໋ອງຕ໋ອງນັ້ນແລ້ວ.