ສາວລາວຜູ່ໂສມງາມ ກັບຄວາມງາມ ທາມກາງທໍາມະຊາດ

ອີກຄວາມງົດງາມຜ່ານເລກກ້ອງ ຂອງທີມງານ ຮູບພາບເມືອງລາວ – Lao Postcard. ສາວລາວຜູ່ໂສມງາມ ກັບຄວາມງາມ ທາມກາງທໍາມະຊາດ.

ນາງແບບໂດຍ: ເຈນນີ ນັນທະນູວົງ.

ພາບໂດຍ: Kham Kham ແລະ Phouxay Thongkhammerng

ພາບໂດຍ: Kham Kham

ພາຍໂດຍ: ພູໄຊ ທອງຄໍາເມີງ

Photos by: Phouxay Thongkhammerng