ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຊຽງຂວາງຊຸດທີ l ໄດ້ສໍາເລັດລົງຢ່າງຈົບງາມ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຊຽງຂວາງຊຸດທີ l ໄດ້ສໍາເລັດລົງຢ່າງຈົບງາມ.

ກົດຊົມຄລິບຂ່າວ

ກອງປະຊຸມສະພາ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຊຽງຂວາງຊຸດທີ l ໄດ້ສໍາເລັດລົງຢ່າງຈົບງາມ

Posted by ຂ່າວ ປກສ ແຂວງຊຽງຂວາງ on Monday, August 20, 2018