ທາງ 1C ໄປເມືອງງອຍ ດິນພູເຈື່ອນ ແລະ ນໍ້າເຊາະທາງ ເປເພໜັກ! 31/8/2018

ຫຼວງພະບາງ: ໃນວັນທີ 31 ສິງຫາ 2018 ເສັ້ນທາງເລກ 1C ລະຫວ່າງບ້ານ ໜອງຂຽວ ຫາ ບ້ານ ປາກບາກ ເມືອງງອຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງໄດ້ມີດິນເຈື່ອນຖົມທາງ ແລະ ເສັ້ນທາງຂາດເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນໄປມາບໍ່ໄດ້.

ຈາກສະພາບ ຝົນຕົກລິນມາເປັນເວລາ 3 ວັນເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 29 – 31 ສິງຫາ 2018 ເຮັດໃຫ້ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງເລກ 1 C ຂອງເມືອງງອຍເກີດມີດິນເຈື່ອນຖົມທາງ ແລະ ເສັ້ນທາງຂາດຫຼາຍຈຸດນອກຈາກນີ້ຍັງມີເສັ້ນທາງລະຫວ່າງບ້ານຕໍ່ບ້ານຖືກຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນໄປມາພົບຄວາມຍຸ້ງຍາກຫຼາຍແລະຍັງມີບາງບ້ານທີ່ຖືກນໍ້ານອງໄຫຼຖ້ວມບ້ານເຮັດໃຫ້ເຮືອນປະຊາຊົນຖືກຜົນກະທົບເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.