ສານຂອງທ່ານນາຍົກ ເນື່ອງ ໃນໂອກາດວັນໄຂສົກຮຽນໃໝ່ ສົກຮຽນ 2018-2019

ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ, ຄູອາຈານ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ພີ່ນ້ອງ ປວງຊົນລາວ ໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ

ເນື່ອງໃນໂອກາດ ວັນໄຂສົກຮຽນໃໝ່ ສົກຮຽນ 2018- 2019 ນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຕາງ ໜ້າກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ຂໍຝາກຄວາມຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວ, ອັນອົບອຸ່ນຄວາມຮັກແພງ ອັນຈິງໃຈ ມາຍັງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ທຸກຂັ້ນ, ຄູ, ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາທຸກຊັ້ນ, ທຸກສາຍ ທຸກລະດັບ ທຸກຂົງເຂດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ ເທດ ມານະໂອກາດນີ້.

ການສຶກສາ ແມ່ນຂະແໜງການໜຶ່ງ ທີ່ລັດຖະບານ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຍິ່ງໃນການປະຕິ ບັດນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດ ການພັດທະນາການສຶກສາເປັນການພັດທະນາຄົນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດນັບມື້ນັບສູງ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາປະເທດ ຊາດ ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ.

ໃນສົກຮຽນຜ່ານມາ ໄດ້ດຳເນີນໄປໃນບັນຍາກາດທີ່ດີ ແລະ ການພັດທະນາ ກໍ່ຄືການປະຕິຮູບການສຶກສາ ໄດ້ດຳ ເນີນ ໄປຕາມທິດທາງຂອງການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ, ເຊິ່ງເຫັນວ່າສົກປີຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນ ດ້ານຄຸນ ນະພາບຂອງການສຶກສາ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຂຶ້ນຕື່ມ ແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ເທົ່າທຽມກັບມາດຕະຖານຂອງບັນດາປະ ເທດໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເທື່ອລະກ້າວ, ເຊິ່ງສະແດງອອກ ໃນການທີ່ນັກຮຽນຂອງພວກເຮົາຈຳນວນໜຶ່ງ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ແລະ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ໃນເວທີການແຂ່ງຂັນດ້ານການສຶກສາໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ຄຽງຄູ່ກັບຄຸນນະພາບທີ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ດ້ານປະລິມານ ກໍມີການຂະຫຍາຍຕົວ ສາມາດບັນລຸບາງຕົວເລກຄາດໝາຍຈຳນວນໜຶ່ງ, ໃນນີ້ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ 1 ຫລຸດ ລົງ, ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຈຳນວນນັກຮຽນທີ່ສະໝັກເຂົ້າສາຍອາຊີວະສຶກສາ ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຕາງໜ້າໃຫ້ສູນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມ ເຊີຍມາຍັງຄະນະພັກ-ຄະນະນໍາກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ບັນດາສະຖາບັນການ ສຶກສາທຸກຂັ້ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະ ຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພະນັກ ງານອາວຸໂສ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ທຸກຖ້ວນໜ້າ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ຕໍ່ຜົນສໍາເລັດດັ່ງທີ່ກ່າວມານີ້. ພ້ອມກັນນີ້, ກໍ່ສະແດງຄວາມ ຂອບໃຈມາຍັງ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງ ກັດລັດຖະບານ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ມີສ່ວນ ຮ່ວມ ໃນວຽກງານ ພັດທະນາການສຶກສາ ເຮັດໃຫ້ລະບົບການສຶກສາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ ເປັນກ້າວໆ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ໃນຕໍ່ໜ້າ.

ພີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດ ທີ່ຮັກແພງທັງຫລາຍ

ເຖິງວ່າພວກເຮົາກ້າວເຂົ້າສູ່ການໄຂສົກຮຽນໃໝ່ຂອງປີ 2018-2019 ນີ້ ຈະມີອຸປະ ສັກນານາປະການ, ໂດຍສະ ເພາະທົ່ວປະເທດຂອງພວກເຮົາກຳລັງປະສົບກັບອຸທົກ ກະໄພຢ່າງຮ້າຍແຮງກໍ່ຕາມ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຮຽນ-ການສອນ ໃນສົກປີ 2018 -2019 ດຳເນີນໄປຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເພື່ອສືບຕໍ່ພັດ ທະນາລະບົບການສຶກສາຂອງປະເທດເຮົາ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການພັດ ທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງ ຄົມ ຂອງປະເທດເຮົາ, ຂ້າພະ ເຈົ້າ ຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງທຸກພາກສ່ວນທົ່ວສັງຄົມ ໃຫ້ພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ, ໃນນີ້:

– ໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ຈົ່ງເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການດ້ານການສຶກສາ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ພັດທະນາສະຖາບັນການສຶກສາຂອງຕົນ ໃຫ້ມີຄຸນ ນະພາບ ແລະ ໄດ້ມາດຕະ ຖານ, ເອົາໃຈໃສ່ ຕ້ານທຸກປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ໃນສະຖາ ບັນການສຶກສາຂອງຕົນ ກໍ່ຄືປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ໃນຂະ ແໜງການສຶກສາ ໃຫ້ຕົກໄປ ແລະ ສ້າງໃຫ້ມີບາດກ້າວໃໝ່ທີ່ນັບມື້ນັບມີຄຸນນະພາບ, ປອດໃສ ແລະ ກ້າວໜ້າທັນສະໄໝ.

– ບັນດາຄູ-ອາຈານ ຈົ່ງເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ, ປະຕິບັດ ໜ້າທີ່ ເປັນແມ່ພິມ ທີ່ດີຂອງຊາດ ດ້ວຍຄວາມສັດຊື່ ບໍລິສຸດ ແລະ ມີຈັນຍາບັນ, ເຝິກຝົນ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ເຕັກນິກວິທີການສອນ ທີ່ສ້າງສັນ, ໃຫ້ທັນກັບ ສະ ພາບການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ເພື່ອສົ່ງຄວາມຮູ້ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.

– ຜູ້ປົກຄອງຂອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ຈົ່ງພ້ອມກັນຊຸກຍູ້ສົ່ງ ເສີມໃຫ້ລູກຫລານຢູ່ໃນເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນທັງສາມັນສຶກສາ ແລະ ວິຊາຊີບ ໄປເຂົ້າໂຮງ ຮຽນທັງສາມັນສຶກສາ ແລະ ວິຊາຊີບ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຮ່ຳຮຽນ ພ້ອມທັງຊ່ວຍສຶກສາອົບຮົມຕັກເຕືອນລູກຫຼານ ຂອງຕົນ ໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳ ຄັນຂອງການສຶກສາ ທີ່ມີຕໍ່ອານາຄົດຂອງຕົນເອງ ກໍ່ຄືປະເທດຊາດ.

– ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ຈົ່ງມີຄວາມຕັ້ງໃຈຄົ້ນຄວ້າຮ່ຳຮຽນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຮຽນດ້ວຍຕົນເອງໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ, ມີຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ, ຈົ່ງຕັ້ງໜ້າຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ ໃຫ້ກາຍເປັນນັກຮຽນທີ່ດີ, ນັກ ຮຽນເກັ່ງ ຂອງຄູ-ອາຈານ, ເປັນລູກຫລານທີ່ດີຂອງຜູ້ປົກຄອງ, ເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ສ້າງສາບ້ານເມືອງ.

– ການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ອົງ ການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ຊຸມ ຊົນ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ສັງ ຄົມ ໂດຍລວມຈົ່ງພ້ອມກັນປະກອບສ່ວນຕາມພາລະບົດ ບາດຂອງຕົນ ໃນການສຶກສາອົບຮົມ, ບົ່ມສອນ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ດີເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ເປັນພົນລະ ເມືອງທີ່ດີຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຖືເອົາວຽກງານການສຶກ ສາ ເປັນໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໝົດທຸກຄົນໃນທົ່ວສັງຄົມ.

ເນື່ອງຈາກໃນປີນີ້ ປະເທດເຮົາ ໄດ້ປະສົບກັບໄພທໍາມະຊາດຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຢູ່ນັ້ນ, ການເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2018- 2019 ນີ້ ຈະພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍດ້ານ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ, ບາງໂຮງຮຽນ ອາດບໍ່ສາມາດໄຂສົກຮຽນໃໝ່ ໄດ້ຕາມກຳນົດເວລາ. ລັດຖະບານ ຈະຮີບ ຮ້ອນສຸມທຸກຄວາມສາມາດ ໃນການຟື້ນຟູ, ສ້ອມແປງໂຮງ ຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ສະ ໜອງວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການສອນ-ການຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເປີດການສອນ-ການຮຽນ ໃຫ້ໄດ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.

ໃນໂອກາດນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງທຸກການຈັດຕັ້ງ ທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນໃນທົ່ວສັງຄົມ ຈົ່ງໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ເປັນເຈົ້າການຮ່ວມກັບຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນການກະກຽມຄວາມພ້ອມ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ເພື່ອໃຫ້ການເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2018-2019 ດໍາເນີນໄປໄດ້ດ້ວຍດີ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

ທ້າຍສຸດນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍອວຍພອນໄຊອັນປະເສີດ ມາຍັງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ, ຄູ-ອາຈານ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະ ຫານ, ຕຳຫລວດ ຕະຫລອດຮອດປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດ ຈົ່ງມີສຸຂະ ພາບເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມສຸກ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ.

ຂໍຂອບໃຈ