ສົ້ນຂົວນໍ້າເຊືອງ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ທາງ ມີຮອຍແຍກ ເປັນຕາຢ້ານ! ວອນ ຍທຂ ມາກວດສອບແດ່!

ຫຼວງພະບາງ: ລາຍງານຈາກປະຊາຊົນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສະພາບເສັ້ນທາງ13 ເໜືອເຂດສົ້ນຂົວນໍ້າເຊືອງ ບ້ານວຽງສະຫວັນ ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ່ 3/9/2018 ນີ້ ແມ່ນມີຮອຍແຕກ ເປັນຕາຢ້ານ.

ຈີ່ງຢາກໃຫ້ພາກສ່ວນໂຍທາທິການ ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ່ລົງມາຊ່ວຍກວດສອບດ່ວນແດ່. ຢ່ານມັນຍຸບກະທັນຫັນແລ້ວ ຈະເປັນອັນຕະລາຍ.

 

ແຈ້ງໂດຍ: ສຸພາພອນ