ທາງ13 ໃຕ້ ເຂດ ກິໂລແມັດ 95 ຈາກເທດສະບານ ບໍລິຄໍາໄຊ ນໍ້າຖ້ວມ ສູງຂື້ນ! ຂໍໃຫ້ລະວັງ 4/9/2018

ລາຍງານຂໍ້ມູນຈາກວິຊາການ ຍທຂ ທ່າພະບາດ ເວລາ 7 ໂມງ ຈຸດນໍ້າຖ້ວມ ກມ 95 ເຂດທ່າບົກ ນໍ້າຍັງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ ວານນີ 3/9/2018 ປະມານ 10 ຊມ ລົດກະບະສູງລົງມາບໍ່ສາມາດຂັບຜ່ານໄດ້ ຕ້ອງໄດ້ໄຊ້ລົດລາກແກ່ ມີແຕ່ລົດຂົນສົ່ງສູງສາມາດຂັບຜ່ານໄດ້.

ຈາກ ພະແນກ ຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຕິດນຳ້ຕົວຈີ່ງຫ້ອງການໂຍທາເມືອງທ່າພະບາດແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
04/09/2018
ການ ໃຫ້ຂໍມູນທ່ານ ວິໄຊ ພັນດານຸວົງ ຮອງພະແນກ ຍທຂ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ