ວອນສັງຄົມຊ່ວຍ ປະຊາຊົນກຸ່ມບ້ານສົບເລົາ ເມືອງຫົວເມືອງແດ່!

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອບໍລິຈາກຊ່ວຍຜູ້ປະສົບໄພ ນໍ້າຖ້ວມຕາມລ້ອງແມ່ນໍ້າເນີນໃນຄືນວັນທີ 30/8/2018. ເຊິ່ງມີຄວາມຕ້ອງການດ່ວນຄືເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນນໍ້າດື່ມ, ເຂົ້າສານ ອາຫານແຫ້ງ ເຊັ່ນ:ຫມີ່, ເຂົ້າສານ, ປາກະປ໋ອງ, ນົມ ແລະ ເຄື່ອງປຸງອາຫານອື່ນໆ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ຫລື ຈະເປັນເງິນສົດກໍ່ໄດ້ເພາະຈະໄດ້ເດີນທາງໄປຊ່ວຍເຫລືອໃນວັນພະຫັດ ວັນທີ 6/9/2018… ຕາມສັດທາຜູ້ໃຈບຸນ

ສາມາດບໍລິຈາກໄດ້ທີ່ ບ້ານ ຄຳຮຸ່ງ ຮ່ອມໂຮງຮຽນສະຖາບັນການທະນາຄານ

020 9822 4582; 030 5860706 ທ. ວິເລີດ 020 5555 9440 ທ່ານ ວັນທອງ ສິງຄຳບານ

020 5501 4558; 030 9766690 ທ່ານ ຊຽງສີດາ 020 99934564 ທ່ານ ຫນ້ອຍ

020 9948 9998 ນາງ ສົດສຸດາ 020 5960 3345 ນາງ ຄອນ

ເອກະສານຈາກບ້ານ