ແຈ້ງການດ່ວນ ສະບັບທີ 2 ຈາກ ເຂື່ອນນໍ້າງຶ່ມ 1 ປະຕູນໍ້າ ໄຂ 4 ແມັດແລ້ວເດີ!

0
1964

ແຈ້ງການດ່ວນສະບັບທີ 2 ຈາກ ເຂື່ອນ ນໍ້າງຶ່ມ 1 ປະຕູນໍ້າ ໄຂ 4 ແມັດແລ້ວເດີ!

ຄລິບສົດໆ ຈາກໜ້າເຂື່ອນ ນໍ້າງຶ່ມ 1 – ເວລາ 14:20 ວັນທີ 4/9/2018

Posted by Thavone Imsouk on Tuesday, September 4, 2018

https://www.facebook.com/Ket.jaidee/videos/1756912767711816/