ແຈ້ງການດ່ວນສະບັບທີ 3 ຈາກ ເຂື່ອນນໍ້າງຶ່ມ 1 ປະຕູນໍ້າ ໄຂ 4.3 ແມັດແລ້ວເດີ!

0
1872

ແຈ້ງການດ່ວນສະບັບທີ 3 ຈາກ ເຂື່ອນ ນໍ້າງຶ່ມ 1 ປະຕູນໍ້າ ໄຂ 4.3 ແມັດແລ້ວເດີ!

ແຈ້ງການດ່ວນສະບັບທີ 2 ຈາກ ເຂື່ອນ ນໍ້າງຶ່ມ 1 ປະຕູນໍ້າ ໄຂ 4 ແມັດແລ້ວເດີ!

ແຈ້ງການດ່ວນສະບັບທີ 1 ຈາກ ເຂື່ອນ ນໍ້າງຶ່ມ 1 ປະຕູນໍ້າ ໄຂ 3.8 ແມັດແລ້ວເດີ!

ຄລິບສົດໆ ຈາກໜ້າເຂື່ອນ ນໍ້າງຶ່ມ 1 – ເວລາ 14:20 ວັນທີ 4/9/2018

Posted by Thavone Imsouk on Tuesday, September 4, 2018