ດ່ວນທີ່ສຸດ! ເຕືອນໄພ ແຈ້ງການດ່ວນສະບັບທີ 4 ຈາກ ເຂື່ອນ ນໍ້າງຶ່ມ 1 ປະຕູນໍ້າ ໄຂ 4.5 ແມັດແລ້ວເດີ!

ດ່ວນທີ່ສຸດ! ເຕືອນໄພ ແຈ້ງການດ່ວນສະບັບທີ 4 ຈາກ ເຂື່ອນ ນໍ້າງຶ່ມ 1 ປະຕູນໍ້າ ໄຂ 4.5 ແມັດແລ້ວເດີ!

ແຈ້ງການດ່ວນສະບັບທີ 3 ຈາກ ເຂື່ອນ ນໍ້າງຶ່ມ 1 ປະຕູນໍ້າ ໄຂ 4.3 ແມັດແລ້ວເດີ!

ແຈ້ງການດ່ວນສະບັບທີ 2 ຈາກ ເຂື່ອນ ນໍ້າງຶ່ມ 1 ປະຕູນໍ້າ ໄຂ 4 ແມັດແລ້ວເດີ!

ແຈ້ງການດ່ວນສະບັບທີ 1 ຈາກ ເຂື່ອນ ນໍ້າງຶ່ມ 1 ປະຕູນໍ້າ ໄຂ 3.8 ແມັດແລ້ວເດີ!

4/9/2018 ການເປີດປະຕູລະບາຍນໍ້າ ທີ່ ເຂື່ອນນໍ້າງຶ່ມ 1 ແມ່ນ 4.3 ແມັດ—ແຈ້ງການດ່ວນສະບັບທີ 3 ຈາກ ເຂື່ອນນໍ້າງຶ່ມ 1 ປະຕູນໍ້າ ໄຂ 4.3 ແມັດແລ້ວເດີ! ⚠️😱😱😱http://tholakhong.com/12914/

Posted by Vientiane Province Update on Tuesday, September 4, 2018