ປູ່ຈັນ ບົດເພງສາຍສໍາພັນຄົນສອງຝັ່ງຂອງ ໂດຍ ສີລະປິນແຫ່ງຊາດ ຄໍາພູ ທະວີວັນ

ມາຟັງເພງຜູກສຳພັນ ລາວໄທ : ປູ່ຈັນ ໂດຍ ຄຳພູ ທະວີວັນ ເປັນບົດເພງທີ່ມີຄວາມໝາຍ ເລົ່າເລື່ອງລາວ ສາຍສຳພັນ ສອງຝັ່ງຂອງ ທີ່ຄົນລຸ່ນກ່ອນ ຢາກຝາກໃຫ້ ລູກຫຼານໃຫ້ຮັບຮູ້. ແມ່ນວ່າ ສອງຝັ່ງຂອງ ຈະຖືກແຍກ ກັນ ແຕ່ສາຍສຳພັນ ແລະ ຄວາມເປັນມາຂອງ ຄົນສອງຝັ່ງຂອງ ແມ່ນຖືກບັນທຶກ ໃນບົດເພງ ແລະ ຄຳສອນຈາກ ປູ່ຈັນ.

ມາຮັບຊົມກັນເລີຍວ່າ ບົດເພງຈະມ່ວນອອນຊອນແບບໃດ

ລາວ ໄທ ຈົ່ງຮັກແພງກັນເດີ