ຊົມເຊີຍ! ອາສາກູ້ໄພ 1624 ຊ່ວຍປະຊາຊົນ ເຂດໄຊທານີ ຂົນເຄື່ອງໜີນໍ້າຖ້ວມ ຈົນຮອດທ່ຽງຄືນ!

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ນີ້ແມ່ນພາບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ ອາສາກູ້ໄພ 1624 ຊ່ວຍປະຊາຊົນ ເຂດໄຊທານີ ຂົນເຄື່ອງໜີນໍ້າຖ້ວມ ຈົນຮອດທ່ຽງຄືນ! ວັນທີ 6/9/2018

ຊົມເຊີຍອາສາທຸກຄົນ !