ພາບ ແລະ ຄຣິບ ໃນເວລາ 09:15 ໂມງ ໃນວັນທີ່ 07/09/2018 ສະພາບນໍ້າຖ້ວມຈາກນໍ້າງື່ມ ເຂດຕານປ່ຽວ ຫາດສວນ

ຮູບພາບ ແລະຄຣິບ ໃນເວລາ 09:15 ໂມງ ໃນວັນທີ່ 07/09/2018 ສະພາບນໍ້າຖ້ວມຈາກນໍ້າງື່ມ ເຂດຕານປ່ຽວ ຫາດສວນ ແຂວງວຽງຈັນ ຈາກຍົນ Ma-60 ວຽງຈັນ-ຫລວງພຣະບາງ.

ສະພາບນໍ້າຖ້ວມ ແມ່ນກະຈາຍເປັນວົງກວ້າງ.

ຄລິບ 1

Posted by Houmphet Manisouk on Thursday, September 6, 2018

ຄລິບ 2

Posted by Houmphet Manisouk on Thursday, September 6, 2018

ທີ່ມາ: Houmphet Manisouk