ມາຮູ້ຈັກ ຫຼັກການ 9 ຂໍ້ ຂອງການເຮັດວຽກ ຂອງລັດຖະບານ ຊຸດທີ VIII

0
3744

ຫຼັກການ 9 ຂໍ້ ຂອງການເຮັດວຽກຂອງລັດຖະບານ ຊຸດທີ VIII

ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ແບບແຜນ ແລະ ວິທີເຮັດວຽກຂອງລັດຖະບານ ຊຸດທີ VIII ເລກທີ 39/ນຍ ໄດ້ກຳນົດຫຼັກການການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງລັດຖະບານໄວ້ດັ່ງນີ້

1. ລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ນຳພາເປັນໝູ່ຄະນະ, ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ, ຫຼຸດຜ່ອນຂອດຫວ່າງກາງ ແນ່ໃສ່ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໝູ່ຄະນະຕໍ່ໜ້າທີ່ລວມຂອງລັດຖະບານ ສົມທົບກັບການຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບຸກຄົນ ຕໍ່ໜ້າທີ່ສະເພາະຂອງສະມາຊິກລັດຖະບານແຕ່ລະຄົນພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິບັດລາວ

2. ເຮັດວຽກຢ່າງມີແຜນການ, ມີຈຸດສຸມ, ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ, ຕິດພັນກັບປະຊາຊົນ ແລະ ຖືເອົາຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນເປັນກົກ

3. ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢ່າງເຂັ້ມງວດ

4. ຖືເອົາແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ,​ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ເປັນກຳລັງແຮງ ແລະ ເອົາການບໍລິການ “ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ” ເປັນຈຸດໝາຍທີ່ສຳຄັນ

5. ນຳໃຊ້ວິທີການການເມືອງ-ແນວຄິດ, ເສດຖະກິດ ແລະ ບໍລິຫານເພື່ອຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕາມຈຸດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ

6. ກະທັດຮັດ, ທັນສະໄໝ, ເປີດເຜີຍ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸດຕິທຳ ແລະ ສາມາດກວດກາໄດ້

7. ເປັນແບບຢ່າງໃນການປະຢັດ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ອື່ນໆພາຍໃນອົງການບໍລິຫານລັດ

8. ຮັບປະກັນການພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ໂດຍຕິດພັນກັບການພັດທະນາທາງດ້ານວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

9. ຖືເອົາກອງປະຊຸມເປັນວິທີການຕົ້ນຕໍ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ຕົກລົງບັນຫາສຳຄັນຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ