ປັ່ນລົດຖີບ ກາງນໍ້າ ສຸດຄັກ! (ຊົມຄລິບ)

ເຂົ້າກັບລະດູການ ກັບອຸປະກອນ ທີ່ຈະສາມາດ ປ່ຽນລົດຖີບ ໃຫ້ເປັນເຮືອ ຖີບ ແບບ ຄັກສຸດໆ

ຊົມຄລິບ

Shuttle Bike Kit

Turn any bike into a boat with this kit. Build your own: https://chdr.tv/homes10916

Posted by Cheddar on Wednesday, September 5, 2018