ສານອາຫານສຳລັບທ່ານຍິງ ISOFLAVONES…

0
185

ສານ (ISOFLAVONES) ເປັນສານອາຫານທີ່ມີຢູ່ໃນຖົ່ວເຫລືອງ ເປັນຮູບໜຶ່ງຂອງຮໍໂມນໃນພືດທີ່ມີຊື່ວ່າ ໄຟໂຕເອດໂຕເຈນ ເປັນສານປະກອບທີ່ມີໂຄງສ້າງຄ້າຍຄືກັບຮໍໂມນເອດໂຕເຈນ ດັ່ງນັ້ນ ວັນນີ້ແອດຈະມານໍາສະເໜີຄຸນປະໂຫຍດຂອງ

ISOFLAVONES ເຊີ່ງຈະມີຫຍັງແດ່ນັ້ນ ເຮົາມາເບີ່ງໄປພ້ອມກັນເລີຍ.

– ຊ່ວຍຢັບຢັ້ງມະເຮັງທີ່ກ່ຽວກັບຮໍໂມນ ທີ່ສຳພັນກັບຮໍໂມນເພດ.

– ຊ່ວຍລຸດລະດັບຄໍເລດສະເຕີລໍ ສົ່ງຜົນຕໍ່ການປ້ອງກັນພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຫລອດເລືອດ.

– ຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດກະດູກຜຸ່ນ.

– ຊ່ວຍລຸດຜົນຂ້າງຄຽງຈາກສະພາວະໝົດປະຈຳເດືອນ ໃນເພດຍິງ.

– ຊ່ວຍປັບລະດັບຮໍໂມນໃນຜູ້ຫຍິງໄວກາງຄົນ, ປັບລະດັບເອດໂຕເຈນທີ່ຂຶ້ນໆລົງໆໃຫ້ສົມດຸນ.

– ສາມາດລຸດການສະສົມຂອງໄຂມັນ, ຊ່ວຍເພີ່ມມວນກ້າມເນື້ອຜິວກະຊັບ.