ໂອບີ່ ແລະ ຈອນນີ້ ເປົ່າແຄນເພງຍີ່ປຸ່ນ! ມ່ວນແທ້ໆ

ປະສານສຽງແຄນ ລາວ ແລະ ຝຣັ່ງ, ໂອບີ່ ແລະ ຈອນນີ້ ເປົ່າແຄນເພງຍີ່ປຸ່ນ! ມ່ວນແທ້ໆ .

ເຊີນຊົມໄດ້

Posted by Jonny Olsen on Tuesday, September 11, 2018