ແຕ່ງຕັ້ງ ນາຍຕຳຫຼວດ ທີ່ຂື້ນກັບກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງໄຊສົມບູນ

ກອງປະຊຸມວ່າ ດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ ນາຍຕຳຫຼວດ ທີ່ຂື້ນກັບກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງໄຊສົມບູນ.

ກົດຊົມຂ່າວ

ກອງປະຊຸມວ່າ ດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ ນາຍຕຳຫຼວດ ທີ່ຂື້ນກັບກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງໄຊສົມບູນ

Posted by ຂ່າວ ປກສ ແຂວງໄຊສົມບູນ on Thursday, September 13, 2018