ຄລິບມັນໆ: ລໍ້ຂາຍເຂົ້າຈີ່ໄຫຼ! ລູກຄ້າແລ່ນໄລ່ຊ່ວຍ… ທີ່ແທ້ລະແມ່ນ 55555

ເປັນຄລິບເບິ່ງແລ້ວສຸດປະທັບໃຈ ແລະ ສຸດຮາໄປເລີຍ. ເມື່ອເກີດອຸບັດຕິເຫດ ລໍ້ຂາຍເຂົ້າຈີ່ໄຫຼ! ລູກຄ້າແລ່ນໄລ່ຊ່ວຍ… ທີ່ແທ້ລະແມ່ນ….

ແມ່ນຫຍັງຕອນຈົບ ຊົມຄລິບເລີຍ…