ພົບເຫັນການຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ເຂດ ຂົວປາກເຊືອງ ແຈ້ງສາຍດ່ວນທັນທີ!

ຫລວງພຣະບາງ: ວັນທີ 13-15/09/2018 ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາ ການຄ້າ ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ລົງຕິດຕາມ ກວດກາ ແນະ ຊາວຄ້າຂາຍ ບ້ານ ປາກເຊືອງ ແລະ ບ້ານ ວຽງສະຫວັນ ຢ້ານສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາ ສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ເນື່ອງ ຈາກວ່າ ຂົວນ້າເຊືອງ ເສັ້ນທາງ13ເໜືອ ໄດ້ຊຸດຕົວລົງ

ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລົດໃຫຍ່ບໍສາມາດໄຕ່ຂົວສັນຈອນໄປມາໄດ້. ໄດ້ເຮືອບັກຂ້າມແທນ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຜູ່ຄົນສັນຈອນໄປມາອັ່ງອໍຢູ່ສອງບ້ານດັ່ງກາວ ສະນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງທັງ2ບ້ານຕິດຕາມຊ່ວຍເຫຼືອແນະຊາວບ້ານດັ່ງກ່າວ ບໍໃຫ້ຂາຍສິນຄ້າແລະ ຄ່າບໍລິການແພງຂຶ້ນເກີນຄວາມເໝາະສົມ

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຖ້າຫາກບຸກຄົນ ນິຕິບຸກ ຫາກສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາ ຖ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດພົບ ຫຼື ມີຫຼັກຖານຈາກປະຊາຊົນ ສະເໜີມາ ມີເຫດຜົນ ແມ່ນຈະໄດ່ປັບໃໝ່ຕາມ ລະບຽບການຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຖ້າພົບມີການ ເອົາປຽບໃຫ້ໂທແຈ້ງ 020 22350693-020 59288898