ດ່ວນ! ລັດຖະບານເລື່ອນ ຊຽງຂວາງເກມ ໄປຈັດ ໃນເດືອນ ພະຈິກ 2019!

0
1141

ລັດຖະບານ: ອີງຕາມແຈ້ງການເລກທີ 1525/ຫສນຍ.ກລຂ ລົງວັນທີ 14 ກັນຍາ 2018.

ງານມະຫາກໍາກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 11 ທີ່ຈະຈັດ ຢູ່ຊຽງຂວາງ ໃນເດືອນ ພະຕິກ 2018. ຈະຖືກເລື່ອນໄປ ເປັນເດືອນ ພະຈິກ 2019.