ພົບວິນໂຈ ແລ້ວ! ເຈົ້າຂອງຝາກຂອບໃຈທຸກທ່ານ

ຈາກວັນທີ 11 ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອອກຊອກຫາຫມາ ວີນໂຈ ທີ່ໄດ້ເສຍໄປ ຈາກມື້ນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າເອງພວກດວ້ຍທີມງານທັງຫມົດ 6 ຄົນພ້ອມທັງ ໄດ້ຂີ່ລົດຈັກອອກຊອກຫາ ທຸກເຂດ ທຸກ ບ້ານໃກ້ຄຽງ ທຸກຮອ່ມ ເປັນເວລາ ຫລາຍຊົວໂມງຕໍ່ມື້ …ພ້ອມທັງໄດ້ ໂພດ ທາງຊື່ອອນລາຍ ລະໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ຫມູ່ຄູ່ອ້າຍນອ້ງທຸກຄົນ ໄດ້ແຊ່ຮູບແລະລັກສະນະຂອງ ວີນໂຈ ເພື່ອໃຫ້ ທຸກຄົນໄດ້ເຫັນ

ມື້ນີ້ 15-9-2018 ເວລາ 15:39′ ມີພົນລະເມືອງດີໂທມາ ວ່າໄດ້ພົບຫມາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລ້ວ… ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ດີໃຈຈົນບອກບໍ່ຖືກ… ລະໄດ້ໄປຮັບ ວີນໂຈ ກັບມາບ້ານແລ້ວເດີ

  • ຂອບໃຈ ທຸກຄວາມຊວ່ຍເຫືລອ ຂອບໃຈທຸກແຮງໃຈ
  • ຂອບໃຈ ນາຍບ້ານ ບ້ານ ດອນກອຍ ບ້ານ ດົງສະຫວາດ
  • ຂອບໃຈ ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ທຸກຫລັງເຮືອນ
  • ຂອບໃຈ ຫມູ່ທຸກຄົນໃນ ເຟດບຸກ
  • ຂອບໃຈ Page ສັດລ້ຽງວຽງຈັນ
  • ຂອບໃຈ ຫຼາຍທີ່ສຸດ Page ໂທລະໂຄ່ງ

ໃນສວ່ນໂຕແລ້ວ ທ. ວີນໂຈນ ເປັນ ຫນຶ່ງໃນຄົວຄອບຂອງຂ້າພະເຈົ້າ … ເປັນຄົນໃຫ້ຄວາມສຸກ ມີ ຄວາມຫມາຍ ແລະ ຂອງຄວຍຄົວຂ້າພະເຈົ້າ

ສັດລ້ຽງ ຂອງທ່ານ ເສຍ ປຽບສະເຖິງ

ທ່ານໄດ້ເສຍ ຫມູ່ ເສຍ ລູກ ຂອງທ່ານໄປ ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍຍອມແພ້ ແລະ ບໍ່ເຄີຍທໍ້ ໃນການ ຊອກຫາ ທຸ້ມເທທາງດ້ານ ເວລາ ຈິດໃຈ ເງິນຄຳ ທຸກຢ່າງ

ເພື່ອຄົ້ນຫາ ……

ສຸດທ້າຍນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ຄົນທີ່ ໄດ້ເສຍສັດລຽ້ງຂອງທ່ານໄປແລ້ວຍັງ ຊອກບໍ່ເຫັນ ໃຫ້ ພະຍາຍາມຕໍ່ໄປ ແລ້ວທ່ານຈະໄດ້ກັບຄືນມາຄືກັບຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ ວິນໂຈ ກັບມາ…ສູ້ສູ້ເດີທຸກຄົນ