ຍອດວິວ 10 ລ້ານ! ຄລິບບົວໄລ ກິນຕໍາໝາກຫຸ່ງກາງໜອງ! ແຊບສຸດ

ມາອີກແລ້ວ ກັບຄວາມແຊບ ຂອງບ່າວບ້ານນາ. ຍອດວິວ 10 ລ້ານ! ຄລິບບົວໄລ ກິນຕໍາໝາກຫຸ່ງກາງໜອງ! ແຊບສຸດ

ເຊີນຊົມໄດ້!

Posted by บัว ไล on Sunday, September 2, 2018