ປາຕິໂທ! ເຕັ້ນແຂ່ງກັນ ຢູ່ຈອມພູ -11 ອົງສາ!

Red Bull ຈັດໜັກ ກັບການເຕັ້ນແຂ່ງກັນ ຢູ່ຈອມພູ -11 ອົງສາ! ວັນທີ 29/9/2018 ເຕັມຮູບແບບ, ມື້ນີ້ ເອົາໄຮໄລ້ກ່ອນ

https://www.facebook.com/RedBull/videos/2271285959771833/