ແລ່ນເພືອການກຸສົນ ຈາກດິນແດນລາວໃຕ້ສູ່ດິນແດນລາວເໝືອສຸດແຜ່ນດິນລາວ

0
336

ເຊີນຮ່ວມງານ “ແລ່ນການກຸສົນ ຈາກໃຕ້ຫາເໜືອສຸດແຜ່ນດິນລາວ”

ໂດຍເລີ່ມຈາກແຂວງ ອັດຕະປື (ແຂວງ ທີ່ຢູ່ໃຕ້ສຸດຂອງລາວ) ໄປຫາ ແຂວງຜົ້ງສາລີ (ແຂວງທີ່ຢູ່ເໜືອສຸດ) ລວມໄລຍະທາງ 1,569 ກມ.

ຖືເປັນຄັ້ງປະຫວັດສາດ ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ. ນັກແລ່ນກຸ່ມໜຶ່ງ ມີຄວາມໝຸງໝັ້ນໃນການແລ່ນ ແລະ ເຕັມໃຈທີ່ຈະຮັບພາລະກິດ ແລ່ນແຕ່ໃຕ້ຮອດເໜືອ ລວມໄລຍະທາງ 1,569 ກມ ພາຍໃນ 16 ມື້ ຈາກວັນທີ່ 7 ຫາ 26 ຕຸລາ 2018 ເພື່ອລະດົມທຶນ ຊ່ວຍເຫຼືອໂຮງໝໍ ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ໂຮງໝໍເດັກ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ. ມາຮ່ວມກັນ ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ກັບນັກແລ່ນກຸ່ມນີ້ ໂດຍການຮ່ວມ ບໍລິຈາກຜ່ານກິດຈະກຳດັງກ່າວ ແລະເຂົ້າຮ່ວມແລ່ນເປັນກຳລັງໃຈ ຕາມຈຸດຕ່າງໆ

ສົນໃຈ ໂທຕິດຕໍ່ລາຍລະອຽດ ແລະ ລົງທະບຽນໄດ້ທີ່ 020 5232 6653

ທ່ານສາມາດບໍລິຈາກໂດຍ
1. ສະເໜີເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນຫຼັກຕາມແພກເກັດ
2. ບໍລິຈາກເປັນກຸ່ມ ຫຼື ເປັນສະມາຄົມ
3. ບໍລິຈາກສ່ວນບຸກຄົນ ໂດຍການບໍລິຈາກເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານ
ເນື້ອໃນໃສ່ວ່າ: “ບໍລິຈາກງານແລ່ນ S2N”
ແຄບໜ້າຈໍໂອນທີ່ທ່ານໂອນ, ສົ່ງຮູບ ແລະ ຊື່ຂອງທ່ານມາຫາແອັດມິນ
ວອດແອັບ 020 99 862 688
ທາງພວກເຮົາຈະຂໍໂພດຮູບຂອງທ່ານເພື່ອສະແດງຄວາມຂອບໃຈ
💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌
ຊື່ທະນາຄານ: ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ຊື່ບັນຊີ: Events for Good (ອີເວັ້ນຟໍກູດ)
ບັນຊີເງີນ(ກີບ): 010-110-001-140-755-001
ບັນຊີເງີນ(ໂດລາ): 010-110-101-140-755-001
ທີ່ຢູ່ທະນາຄານ: ເລກທີ 01, ຖະໜົນປາງຄຳ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ