ປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການປ່ອຍນໍ້າອອກເຂື່ອນ ຈະບໍ່ມີການຊົດເຊີຍ ເນື່ອງຈາກແມ່ນເຫດຈໍາເປັນ (ຊົມຄລິບ)

ລັດແຈ້ງ ຈະບໍ່ມີການຮັບຜິດຊອບຈາກເຂື່ອນທີ່ປ່ອຍນ້ຳຖ້ວມເຂດລຸ່ມ ເນື່ອງຈາກເປັນເຫດຈຳເປັນ.

ຈາກປະເດັ່ນທີ່ສັງຄົມຕັ້ງຄຳຖາມມາໂດຍຕະຫຼອດ ກ່ຽວກັບການຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເຂດລຸ່ມທີ່ນ້ຳຖ້ວມເນື່ອງຈາກການປ່ອຍເຂື່ອນ, ຫຼ້າສຸດທ່ານຮອງນາຍົກລະບຸ ບັນດາເຂື່ອນທີ່ປ່ອຍນ້ຳຖ້ວມເຂດລຸ່ມເຂື່ອນ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມຈຳເປັນໃນການຮັກສາລະດັບນ້ຳໃນເຂື່ອນ, ແຕ່ໃນອະນາຄົດຕ້ອງມີການບໍລິຫານຈັດການນ້ຳໃຫ້ຊັດເຈນກ່ອນຮອດດູຝົນ.

ຂ່າວເສດຖະກິດແລະການຄ້າ

ລັດແຈ້ງ ຈະບໍ່ມີການຮັບຜິດຊອບຈາກເຂື່ອນທີ່ປ່ອຍນ້ຳຖ້ວມ.

ລັດແຈ້ງ ຈະບໍ່ມີການຮັບຜິດຊອບຈາກເຂື່ອນທີ່ປ່ອຍນ້ຳຖ້ວມເຂດລຸ່ມ ເນື່ອງຈາກເປັນເຫດຈຳເປັນ. ຈາກປະເດັ່ນທີ່ສັງຄົມຕັ້ງຄຳຖາມມາໂດຍຕະຫຼອດ ກ່ຽວກັບການຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເຂດລຸ່ມທີ່ນ້ຳຖ້ວມເນື່ອງຈາກການປ່ອຍເຂື່ອນ, ຫຼ້າສຸດທ່ານຮອງນາຍົກລະບຸ ບັນດາເຂື່ອນທີ່ປ່ອຍນ້ຳຖ້ວມເຂດລຸ່ມເຂື່ອນ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມຈຳເປັນໃນການຮັກສາລະດັບນ້ຳໃນເຂື່ອນ, ແຕ່ໃນອະນາຄົດຕ້ອງມີການບໍລິຫານຈັດການນ້ຳໃຫ້ຊັດເຈນກ່ອນຮອດດູຝົນ.ທ່ານສາມາດຮັບຊົມວິດີໂອຂ່າວຂອງພວກເຮົາໄດ້ອີກໜື່ງຊ່ອງທາງທີ່https://youtu.be/VFnG6K6ngmg#ຂ່າວເສດຖະກິດແລະການຄ້າ

Posted by ຂ່າວເສດຖະກິດ-ການຄ້າ Lao Economic Daily on Friday, September 21, 2018