ອາເມລິກາສືບຕໍ່ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກແຂວງຊຽງຂວາງ

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດເພື່ອການແກ້ໄຂບັນຫາລະ ເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດແມ໋ກປະຈຳລາວໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບັດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ສຳລັບໂຄງການສຳຫຼວດລະເບີດບໍ່ແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ສຳລັບໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກລັດ ຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃນມູນຄ່າ 14,5 ລ້ານກວ່າໂດລາ ປະມານ 123 ຕື້ກວ່າກີບ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 7 ເມືອງເປົ້າໝາຍຄື: ເມືອງໜອງແຮດ ເມືອງຄູນ ເມືອງຜາໄຊ ເມືອງແປກ ເມືອງພູກູດ ເມືອງຄຳ ແລະ ເມືອງມອກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເຊິ່ງການສຳຫຼວດແມ່ນຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍອົງການແມ໋ກ ໃຊ້ໄລຍະເວລາສຳຫຼວດ 4 ປີເພື່ອສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ແຕກທີ່ຍັງຕົກຄ້າງອັນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໂດຍສະ ເພາະປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

 

ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ນສະ ວຽງຈັນໃໝ່