ສານຂັ້ນຕົ້ນແຂວງຈໍາປາສັກ ຕັດສີນຈຳຄຸກຕະຫລອດຊີວິດນັກໂທດ ຄະດີຂົມຂືນ ແລະ ຄາດຕະກຳເດັກ

ໂທລະພາບ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ລາຍງານວ່າ: ສານຂັ້ນຕົ້ນແຂວງຈໍາປາສັກ ຕັດສີນຈຳຄຸກຕະຫລອດຊີວິດນັກໂທດ ຄະດີຂົມຂືນ ແລະ ຄາດຕະກຳເດັກອາຍຸ 10 ປີ . ລາຍລະອຽດຂ່າວ ຕາມຄລີບຂ່າວລຸ່ມນີ້: