ເຫດສະຫົດຫູ່ໃຈ ແມ່ໃຈມານເອົາລູດນ້ອຍໄປຖີ້ມ ຢູ່ບ້ານໜອງສ້າງທໍ່ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ 29 ກັນຍາ 2018 ເວລາ 06:18  ນາທີ ໜ່ວຍກູ້ໄພມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບແຈ້ງເຫດຈາກປະຊາຊົນວ່າພົບເຫັນເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ນອນຢູ່ໃນບໍລິເວນບ້ານກໍ່ສ້າງບໍ່ທັນແລ້ວ ຢູ່ບ້ານໜອງສ້າງທໍ່ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໜ່ວຍກູ້ໄພໄປຮອດຈຸດເກີດເຫດພົບວ່າເດັກນ້ອຍເປັນເພດຊາຍເກີດໃໝ່ ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ສາຍແຮ່ຍັງບໍ່ທັນຕັດ ຮ່າງກາຍສົມບູນຄົບຖ້ວນແລ້ວຕົນໂຕຍັງອຸ່ນໆ ແຂງແຮງດີ ເປັນຜູ້ຊາຍ. ດັ່ງນັ້ນ ທາງໜ່ວຍກູ້ໄພມູນນິທິເລີຍໄດ້ນຳສົ່ງເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ໄປໂຮງໝໍໂຫສົດ.

ໝາຍເຫດ : ເດັກຍັງບໍ່ທັນມີຄົນຮັບໄປລ້ຽງເທື່ອເດີ້ເຈົ້າ ໃຜຕ້ອງການຮັບໄປລ້ຽງແມ່ນຕິດຕໍ່ຫາທາງໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ໂດຍກົງເລີຍເດີ້