ລົດບັນທຸກຂະໜາດໃຫຍ່ ເຮັດໃຫ້ຂົວກະເພີ ເມືອງບາຈຽງ ຫັກ! 2/10/2018

ລາຍງານຈາກປະຊາຊົນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນຄືນ ວັນທີ 2/10/2018 ເວລາປະມານ 19:00 ໂມງ ໄດ້ເກີດເຫດຂົວຫ້ວຍກະເພີ ບ້ານແກ້ງເກຍ ເມືອງບາຈຽງ ເສັ້ນທາງ ຈາກສາລະວັນ ຫາ ນະຄອນປາກເຊ ຫັກ ເນື່ອງຈາກລົດບັນທຸກຫນັກແລ່ນຜ່ານ ສຳລັບລົດໃຫ່ຍທີ່ຈະໃຊ້ເສັ້ນທາງນີ້ແມ່ນຍັງບໍ່ສາມາດໄປໄດ້.

ການນໍາໃຊ້ລົດຂົນສົ່ງຂະໜາດໃຫຍ່ ເກີນຄວາມສາມາດຮອງຮັບຂອງຂົວ ຖືເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີການກວດສອບ ແລະ ຜູ່ຂັບຂີ່ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມື ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ ຂົວເປເພ.

ດບັ