ຕົວະໃຫ້ໄປຮ່ວມງານ ເສຍເງິນ ຄົນລະ 100,000 ກີບ! ລະວັງ ຜູ່ຫວັງໄດ້ເງິນງ່າຍໆ

ຈົດໝາຍແຈ້ງເຕືອນ

“ສະບາຍດີແອັດມິນໂມລະໂຄ່ງ

ນ້ອງມີປະສົບການຢາກຝາກເຕືອນໄພທຸກຄົນທີກຳລັງຫ່ວາງງານ ຫຼື ນັກສືກສາປະຊາຊົນທົ່ວໄປທີ່ຮູ້ບໍ່ທັນເລ່ຫຼ່ຽມຂອງບໍລິສັດຂາຍອາຫານເສີມທີ່ມາໃນຮູບແບບເຄືອຂ່າຍຈືງຢາກຝາກແອັດມິນແຈ້ງເຕືອນຕໍ່ແນ່ເດີເພືອບໍ່ໃຫ້ຄົນລາວຕົກເປັນເຫນື່ອຫຼາຍກວ່ານີ້.

ແລະຂໍໃຫ້ເຈົ້າໜ່າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງກວດກາແດ່!

ຂໍຂອບໃຈລ່ວງໜ້າ”