ສະແດງເປົ່າເຂົາຄວາຍ ທີ່ຫາຊົມໄດ້ຍາກ (ຊົມຄລິບ)

ສະແດງເປົ່າເຂົາຄວາຍ ທີ່ຫາຊົມໄດ້ຍາກ (ຊົມຄລິບ)

ສະແດງເປົ່າເຂົາຄວາຍ

Posted by Lao Postcard – ຮູບພາບເມືອງລາວ on Thursday, October 4, 2018