ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າເມື່ອທ້ອງຂອງທ່ານວ່າງ ແລ້ວທ່ານຮັບປະທານອາຫານເຂົ້າໄປ ອາດສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ກັບສຸຂະພາບຂອງທ່ານໄດ້, ເພາະສະນັ້ນ ກ່ອນທີ່ຈະຮັບປະທານອາຫານ ຄວນເລືອກຊະນິດຂອງອາຫານສາກ່ອນ ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນຮັບປະທານ ໃນຂະນະທີ່ທ້ອງວ່າງຈະມີຊະນິດໃດແດ່ນັ້ນ ເຮົາໄປເບິ່ງພ້ອມກັນເລີຍ.

– ກະທຽມ: ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ກະເພາະອາຫານໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນເກີດພະຍາດກະເພາະອາຫານອັບເສບຢ່າງຮຸນແຮງໄດ້.

– ຜັກ: ການຮັບປະທານຜັກຢ່າງດຽວໃນເວລາທ້ອງວ່າງ ຈະເຮັດໃຫ້ກະເພາະອາຫານເກີດອາການຜິດປົກກະຕິໄດ້ ນອກຈາກນັ້ນຍັງບໍ່ຄວນອາບນໍ້າ ແລະ ອອກກໍາລັງກາຍດ້ວຍເຊັ່ນດຽວກັນ ເພາະການອາບນໍ້າ ແລະ ການອອກກໍາລັງກາຍໃນຂະນະທີ່ທ້ອງວ່າງ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຊ໊ອກ ເນື່ອງຈາກຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າຕານໃນເລືອດຕໍ່າໄດ້ງ່າຍ.

– ນົມ ແລະ ນົມຖົ່ວເຫຼືອງ: ເຖີງແມ່ນວ່ານົມຖົ່ວເຫຼືອງຈະອຸດົມໄປດ້ວຍໂປຣຕິນ ແຕ່ຈະເກີດປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດ ເມື່ອກະເພາະອາຫານມີສານອາຫານປະເພດແປງຢູ່ດ້ວຍ, ແຕ່ຖ້າເປັນຂະນະທ້ອງວ່າງແມ່ນບໍ່ເໝາະສົມກັບການດື່ມນົມ.

– ເຫຼົ້າ: ຫາກດື່ມເຫຼົ້າໃນຂະນະທີ່ທ້ອງວ່າງ ຈະໄປກະທົບເຍື່ອຫຸ້ມກະເພາະອາຫານ ເຮັດໃຫ້ເປັນພະຍາດກະເພາະອາຫານອັບເສບ ແລະ ເປັນແຜໃນກະເພາະອາຫານໄດ້.

– ນໍ້າຕານ ຫຼື ອາຫານທີ່ມີລົດຊາດຫວານ: ບໍ່ຄວນຮັບປະທານຂອງຫວານ ຫຼື ນໍ້າຕານເຊັ່ນ: ຊ໊ອກໂກແລັດ ເພາະວ່າຖ້າຮັບປະທານໃນເວລາທ້ອງວ່າງ ຈະເຮັດໃຫ້ໂປຣຕິນລວມໂຕກັບນໍ້າຕານ ສົ່ງຜົນຕໍ່ການດູດຊືມໂປຣຕິນທຸກຊະນິດ ແລະ ຫຼຸດສະມັດຕະພາບຂອງລະບົບໝຸນວຽນເລືອດ ແລະ ໄຕ.

– ຊາ: ຊາທີ່ແກ່ (ປຸກ) ເກີນໄປ ອາດເຮັດໃຫ້ກົດເຄືອບໃນນໍ້າຍ່ອຍໃນກະເພາະອາຫານຈືດຈາງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຍ່ອຍອາຫານຫຼຸດລົງ ແລະ ເກີດອາການສັ່ນ, ເມົາຫົວ, ຕິນມືບໍ່ມີແຮງ, ຈິດໃຈບໍ່ສະຫງົບ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here