ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າຫຸ້ມຫໍ່ຢູ່ລາວ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະນາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າຫຸ້ມຫໍ່ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຂອງ ສູນວັດແທກກົມມາດຕະຖານ ແລະວັດແທກ ໄດ້ຈັດໃນວັນທີ 5 ຕຸລາ 2018 ທີ່ ສະຖາບັນການຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ຫຼັກ 14 ບ້ານ ດອນຕິ້ວ), ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມປະທານກ່າວເປີດຂອງທ່ານ ສຸກສະຫວາດ ສີຫາປັນຍາ, ຮອງຫົວໜ້າກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ), ມີກົມນໍາເຂົ້າສົ່ງອອກ, ສະພາການຄ້າ, ກົມການຄ້າພາຍໃນ, ພະແນກ ກວຕ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາບໍລິສັດ ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງ ຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະນາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າຫຸ້ມຫໍ່ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດສອບສິນຄ້າຫຸ້ມຫໍ່ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະກອບການ, ບັນດາບໍລິສັດ ໂຮງຈັກໂຮງງານ ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ລວມເຖິງຂັ້ນຕອນການກວດສອບສິນຄ້າຫຸ້ມຫໍ່ ເພື່ອໃຫ້ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າທີ່ຜະລິດນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ຈໍາໜ່າຍ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ສະຫຼາກບັນຈຸຂອງສິນຄ້າ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ ບໍ່ໃຫ້ເອົາລັດເອົາປຽບກັນ, ທັງເປັນການສ້າງເງື່ອນໄຂອັນສະດວກ ໃນການຊື້-ຂາຍສິນຄ້າ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມຍຸດຕິທໍາ ແລະ ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບກັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ດ້ວຍເຫດນີ້, ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຈິ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ເຂົ້າໃຈລະບຽບການຕ່າງໆ ແລະ ຂັ້ນຕອນການກວດສອບສິນຄ້າຫຸ້ມຫໍ່ ເພື່ອໃຫ້ເປັນເອກະພາບກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.