ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານວິຊາການດ້ານການຮັບຮອງ ແລະ ປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງ ອາຊຽນ ຄັ້ງ3

ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກວຕ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ໜ່ວຍງານວິຊາການດ້ານການຮອງຮັບ ແລະ ປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 35 ຫຼື (The 35th ACCSQ-WG2 Meeting) ແລະ ກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆຕາມເວລາທີ່ໝູນວຽນກັນພາຍໃນ ອາຊຽນ ຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 04 ຕຸລາ 2018 ທີ່ໂຮງແຮມ ລາວພລາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບກຽດການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຮ່ວມ ແລະ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການໂດຍ ທ່ານ ນາງ ນິສິດ ຄໍາມູນເຮືອງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ກວຕ ແລະ ທ່ານ ​Mr. Rosri Sain, ປະທານໜ່ວຍງານວິຊາການດ້ານການຮັບຮອງ ແລະ ປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ ອາຊຽນ, ກົມມາດຕະຖານ ຂອງປະເທດມາເລເຊຍ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກອງເລຂາ ອາຊຽນ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສະຫຼຸບສັງລວມຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລື ບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານຄຸນນະພາບ ອາຊຽນ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວຽກງານຮັບຮອງ ແລະ ປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ; ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້, ຂໍ້ມູນ, ສະຖິຕິຈຳນວນໃບຢັ້ງຢືນທີ່ອອກໃຫ້ແກ່ ອົງກອນປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການຮັບຮອງ ແລະ ປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ໃນການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານເນື້ອໃນ ແລະ ຫຼັກການຂອງບັນດາປະເທດສະມາ ຊິກອາຊຽນ ດ້ວຍກັນ; ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງ ພະນັກງານວິຊາການໜ່ວຍງານຮັຍຮອງ ແລະ ປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຮ່ວມກັບວິຊາການຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ໃນການພັດທະນາວຽກງານຮັບຮອງ ແລະ ປະເມີນຄວາມສອດ ຄ່ອງ ໂດຍສະເພາະ ທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນການຄຸ້ມຄອງບັນດາຫ້ອງທົດລອງ ໃນຂົງເຂດ ປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ ເພື່ອເປັນການປົກປ້ອງສິດຜົນປະ ໂຫຍດຂອງຜູ້ປະກອບການ, ຜູ້ຊົມໃຊ້ ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຍຸຕິທຳໃນສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາເຖິງການຮ່ວມມືສາກົນໃນຂົງເຂດວຽກງານການຮັບຮອງ ແລະ ປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງກັບປະເທດຄູ່ ຮ່ວມສັນຍາ ເຊັ່ນ: ໂຄງການຂອງສະຫະພາບເອີລົບ ທີ່ຊ່ວຍໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານລະບຽບການ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການໃນຂົງເຂດ ອາຊຽນ (EU-ARISE) ແລະ ໂຄງການສຳລັບການຮັບຮອງລະບົບການຢັ້ງຢືນວຽກງານປ່າໄມ້ (PEFC) ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ປະກອບເປັນພື້ນຖານໂຄງລ່າງອັນເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານຮັບຮອງ ແລະ ປະເມີນຄວາມສອດ ຄ່ອງດັ່ງກ່າວ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ຕາມແນວທາງ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງປະຊາຄົມເສດຖະກິດ ອາຊຽນ.

ຄະນະຜູ້ແທນຈາກ 10 ປະເທດອາຊຽນ, ປະເທດຮ່ວມສັນຍາ, ພະນັກງານວິຊາການຂອງ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ທັງໝົດ 60 ກວ່າທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຊຶ່ງເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 2-5 ຕຸລາ 2018.

ຂ່າວ: ບາລະຄອນ ສຸວັນນະພາສີ

ຮູບພາບ: ແສງທອງ ວັນນະທຳ