ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງນ້ຳບາກ ຕ້ອນຮັບການມາຢ້ຽມຢາມຂອງ 2 ເມືອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7 ຫາ ວັນທີ 8 ຕຸລາ 2018 ນີ້ ທາງຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງນ້ຳບາກ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການມາຢ້ຽມຢາມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ 2 ເມືອງຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກ່ຽວກັບເທດສະການສົ່ງເສີມການອ່ານ ຂອງໂຄງການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດ ເຂົ້າເຖີງການສຶກສາຂັນພື້ນຖານ. ເປັນກຽດເຂົ້າຮວ່ມຂອງທ່ານ ຄຳວອນ ແກ້ວລຸນໜູນ ຮອງເຈົ້າເມືອງນ້ຳບາກ, ທ່ານ ບັນຈົງ ລັດທະວັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມສາມັນ ກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ທ່ານ ນາງບົວທອງ ຕັນແສນສີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຫຼວງພະບາງ, ມີຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ເມືອງວິລະບູລີ, ເມືອງອຸທຸມພອນ ຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ມິວິຊາການຂອງກະຊວງ, ຂອງແຂວງ, ເມືອງ, ຜູ້ປະສານງານ ແລະ ວິຊາການໂຄງການບີກົ່ວຂອງສອງແຂວງ ພ້ອມດວ້ຍຄູ ແລະ ນ້ອງນັກຮຽນ ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງເມືອງເຂົ້າ່ວມ

ພິທີໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ບ້ານບົມ ເມືອງນ້ຳບາກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍເລີ່ມຈາກການຕິດຕາມເທດສະການສົ່ງເສີມການອ່ານຂັ້ນເມືອງ ຂອງໂຄງການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າເຖີງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ອົງການຊວ່ຍເຫຼືອເດັກສາກົນ. ເຊີ່ງປະກອບມີກິດຈະກຳ ມູນອ່ານປື້ມເລື່ອງ, ມູນແຕ້ມຮູບ, ມູມຜະລິດອຸປະກອນ, ມູມເລົ່ານິທານ, ມູນຫຼີ້ນເກມ ແລະ ມູມສີລະປະດົນຕີ ສຳລັບເມືອງນ້ຳບາກ ແມ່ນມີ 30 ບ້ານທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ປະຕິບັດ 5 ກິດຈຳກຳຫຼັກຄື: ຫຼັກສູດການກຽມພ້ອມກ່ອນຮຽນພາສາລາວ ຊັນປະຖົມປີທີ່ໜື່ງ(ລົດທອງສອນນັກຮຽນຊົນເຜົ່າ), ການສ້າງມູນອ່ານຢູ່ເຮືອນ, ວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບທີ່ດີໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ເທດສະການບຸນອ່ານ.

ຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ລົງຕິດຕາມເບີ່ງການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງກິດຈະກຳຄ້າຍອ່ານ, ກິດຈະກຳສົ່ງເສີມພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງສອນໜັງສືໃຫ້ລູກຢູ່ເຮືອນ (ມູນອ່ານຢູ່ເຮືອນ), ກິດຈະກຳສຸຂະພາບອານາໄມ ໃນໂຮງຮຽນ ຢູ່ບ້ານວຽງຫີນສູງ, ກຸ່ມບ້ານນາຍາງ, ເມືອງນ້ຳບາກ ເຊີ່ງເປັນບ້ານທີ່ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການອ່ານແບບມີສວ່ນຮວ່ມໃນແຕ່ລະລະຄົວເຮືອນ ພ້ອມທັງເຂົ້າຮວ່ມພິທີແລກປຽ່ນບົດຮຽນດ້ານຕ່າງຯ ທີ່ທາງໂຄງການບີ່ວກົ່ວປະຈຳ 2 ແຂວງ ຄືແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ພ້ອມກັນປະຕິບັດຜ່ານມາ. ທັງໝົດນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມການອ່ານ ໃຫ້ເຂົ້າເຖີງຊຸມຊົນ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນມີສວ່ນຮວ່ມຫຼາຍຂື້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນ-ການສອນ ມີປະສິດທິພາບ ເດັກໃນເກນອາຍຸໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ.

ພອນສັກ ສິງດາລັກ ( ນັກຂ່າວເມືອງນ້ຳບາກ )

q