ແຂງແຮງທັງໃຈ ແຂງແຮງທັງກາຍ! ຢາກສຸຂະພາບແຂງແຮງກົດອ່ານເລີຍ …

0
250
Strong fitness funny woman in neon blue wayfarer sunglasses on beach showing off muscular arms flexing biceps for fun. Fit girl in sportswear after running strength training workout winning in power.

ຄວາມແຂງແຮງທີ່ສົມບູນແບບຄື ຕ້ອງແຂງແຮງທັງກາຍ ແລະ ໃຈແຕ່ຈະເຮັດແບບໃດລະ ສຸຂະພາບຈຶ່ງຈະແຈ່ມໃສທັງພາຍໃນພາຍນອກ ໄດ້ຢ່າງທີ່ຕ້ອງການ.

1 ປຸກສະໝອງດ້ວຍນໍ້າຊາ: ໃນຕອນເຊົ້າແທນທີ່ຈະດື່ມກາເຟ ລອງປ່ຽນມາດື່ມນໍ້າຊາແທນ ເພາະມີຄາເຟອິນໜ້ອຍກວ່າຊາເຄິ່ງໜຶ່ງ ແລະ ມີແມງການິສທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ສະໝອງເຮັດວຽກໄດ້ດີມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.

2 ບໍ່ໃຊ້ລິຟທ໌: ໃນລິຟທ໌ ແຄບໆນັ້ນບໍ່ສາມາດລະບາຍອາກາດໄດ້ພຽງພໍ ຈຶ່ງມີເຊື່ອພະຍາດລອຍໂຕຢູ່ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ຖ້າປ່ຽນມາຂຶ້ນຂັ້ນໄດແທນນອກຈາກອາກາດຈະດີກວ່າແລ້ວ ເຮົາຍັງໄດ້ອອກກໍາລັງກາຍເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈສູບເລືອດໄດ້ດີຂຶ້ນອີກ.

3 ອອກກໍາລັງກາຍເປັນປະຈໍາ: ການອອກກໍາລັງກາຍຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍກະຕຸ້ນຮໍຣ໌ໂມນເອ໊ນໂດຟິນ ຊຶ່ງຊຶ່ງເປັນຮໍຣ໌ໂມນທີ່ເຮັດໃຫ້ອາລົມດີ ແລະ ກະຕຸ່ນການເຜົາຜານອາຫານ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ຕູ້ຍອີກດ້ວຍ.

4 ເລີ່ມມື້ໃໝ່ດ້ວຍເມັດພືດ: ໄດ້ແກ່ຊີເຣລເມັດພືດ ນໍ້າຕານຕໍ່າກັບນົມທີ່ມີໄຂມັນຕໍ່າໜຶ່ງຖ້ວຍເປັນອາຫານເຊົ້າທີ່ເໝາະກັບທຸກຄົນຮ່າງກາຍຈະໄດ້ຮັບທັງໂປຼຕິນ, ໄຟເບີຣ໌, ແປ້ງ, ວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດຕ່າງໆ ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບໜຶ່ງມື້.

5 ກິນປາເປັນປະຈໍາ: ປາມີໂປຼຕິນສູງ ແລະ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນສະໝອງໃຫ້ຕຶ່ນຕົວຢູ່ສະເໝີ, ຊ່ວຍຫຼຸດຄໍເລສເຕີຣອລ ແລະ ມີໄຂມັນທີ່ດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ.

6 ຢຸດພັກ: ລະຫວ່າງການເຮັດວຽກໃນຕອນກາງເວັນຄວນຫາເວລາຈັກ 10 ນາທີ ຢຸດພັກເພື່ອຢືດເສັ້ນຢືດເອັນ ຮ່າງກາຍຈະໄດ້ບໍ່ເມື່ອຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເລືອດໄຫຼໝູນວຽນໄດ້ດີ ເຊັ່ນ: ລຸກຂຶ້ນມາຢ່າງ ຫຼື ກົ້ມໂຕຂຶ້ນໆ ລົງໆ ກັບໂຕະເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງ.

7 ກິນອາຫານທະເລ: ອາຫານທະເລ ມີວິຕາມິນ ບີ6 ຢູ່ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດອາການຕ່າງໆກ່ອນມີປະຈໍາເດືອນໄດ້ ແລະ ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດອັດຕາການເປັນຄວາມຈໍາເຊື່ອມໄດ້ເຖິງ 4 ເທົ່າ.

8 ໃຊ້ໄມ້ຖູແຂ້ວກໍາຈັດເສດອາຫານ: ເພາະເສດອາຫານຈະເຮັດໃຫ້ມີກິ່ນປາກ ຈຶ່ງຄວນກໍາຈັດອອກໄປເພື່ອຮັກສາແຂ້ວໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ບຸກຄະລິກກະພາບທີ່ດີ.

9 ກິນເຕົ້າຫູ້: ຫຼີກລ່ຽງອາຫານທີ່ມີໄຂມັນ ແລະ ແຄລໍຣີສູງ ຫັນມາກິນໂປຼຕິນຈາກຖົ່ວເຫຼືອງ ເຊັ່ນ: ເຕົ້າຫູ້ຖົ່ວເຫຼືອງ ນົມຖົວເລືອງ ຢ່າງໜ້ອຍອາທິດລະ 2-3 ຄັ້ງ ຈະສາມາດຫຼຸກແຄລໍຣີໄດ້ເຖິງ 100-150.