ຂໍຊົມເຊີຍຜົນງານນຳທ່ານອາຈານຄຳປ້ອມ ພົງສະຫັວນຕາມຮອຍຄູບາອາຈານສານຸສິດວັດແສນສຸຂາຣາມໄດ້ສ້າງສາວັດບ້ານປາກແຈກ ເມືອງປາກອູ ແຂວງຫຼວງພະບາງສຳເລັດ100%

0
392

ວັດບ້ານປາກແຈກ ເມືອງປາກອູ ແຂວງຫລວງພະບາງ, ງົດງາມ ວີວ ແລະ ທຳມະຊາດ.
ສ້າງສຳເລັດ 100% : ວັດບ້ານປາກແຈກ ເມືອງປາກອູ ແຂວງຫລວງພະບາງ , ໄດ້ເລີ້ມກໍ່ສ້າງມາແຕ່ ວັນທີ່ 9.1.2010 _ 26.8.2018 .

ພາຍໃນຫມາຍມີ : ສາທຸໃຫຍ່ ອ່ອນແກ້ວ ກິຕຕິພັທໂທ ( ປະທານ ອພສ ແຂວງຫລວງພະບາງເປັນປະທານສ້າງສີມ ), ແລະ ສາທຸ ຄຳປຸນປຸນໂຍ ( ເຈົ້າ ອາວາດວັດປາກແຈກ) ພ້ອມດ້ວຍ ພະສົງ ສາມະເນນເປັນເຄົ້າ.
ພາຍນອກຫມາຍປະທານຜູ້ລະດົມທືນສ້າງ :

ທ່ານ ອາຈານ ຄຳປ້ອມ ພົງສະຫວັນ, ນາງ ດອກຟ້າ ບຸນສີສະຫວັດ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວ ,ບ້ານພັນຫລວງ ຫລວງພະບາງ ແລະ ຄອບຄົວ ທ່ານ ປອ ຄຳວອນ ບຸນຍະພອນ,ພ້ອມດ້ວຍ ອຳນາດການຈັດຕັ້ງພ້ອມດ້ວຍ ຊາວບ້ານປາກແຈກ , ນ້ອຍໃຫຍ່ ຍີ່ງຊາຍ ເປັນເຄົ້າ .,
ເຈົ້າສັດທາຫລັກຮ່ວມສ້າງ ມີຫລາຍທ່ານແຕ່ຂໍເອີຍນາມ ບາງທ່ານ: ແມ່ ບັງອອນ ສີພັນທອນ ພ້ອມດ້ວຍລູກຫລານ, ແມ່ບຸນທຽມ ໄພບຸນ ພ້ອມດ້ວຍລູກຫລານ ຈາກ USA, ທ່ານ ອາຈານ ຄຳຫລໍ່ ບຸລິຍະພົນ, ນາງ ອາໂນທີນ ສີພັນທອນ ແລະ ຄອບຄົວ, ນາງ ທຽມໃຈ ວິໄລໂສມ, ນາງ ວິໄລ ຈັນທະລັງສີ, ນາງ ອາໂນລາ, ນາງ ຕຸລາພອນ ວິຈິດ.ນາງ ພູມມາລາ ໄຊຍະວົງແລະຄອບຄົວ ແລະ ທ່ານຜູ້ໃຈບຸນທັງຫລາຍທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດພ້ອມກັນກັນຈົນສຳເລັດດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້.

1.ສ້າງ ອາຮາມ ( ສີມ) ເລີ້ມລົງມື 9.1.2010 ສຳເລັດແລະຈັດງານສະຫລອງຄັ້ງວັນທີ່ 21.3.2014. ( ສຳເລັດ).ລວມມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ:450.000.000
(ສີ່ຮ້ອນຫ້າສິບລ້ານກີບ)

2. ສ້າງຫໍກອງ ແລະ ສ້າງດອກບົວ ປົກລູກນິດມິດ ສ້າງ 5.7.2014 ສຳເລັດແລະສະຫລອງ 4.1.2015 ( ສຳເລັດ).
ລວມມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ:100,000,000 (ໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານກີບ)

3. ອາຈານ ຄໍາປ້ອມ ພົງສະຫວັນ ເປັນສັດທາແລະຫາສັດທາ ຊື້ກອງຫລວງ ແລະແຫ່ກອງຫລວງ , ກອງນ້ອຍ ຈາກ ວັດແສນ ຫລວງພະບາງ, ນ້ອມຖວາຍວັດບ້ານປາກແຈກ ວັນທີ່ 25.10.2014 ( ສຳເລັດ) ພ້ອມສູດສະຫລອງ.ມູນຄ່າ 12.000.000 ກີບ. ( ສິບສອງລ້ານກີບ ).

4. ກໍ່ຕ້ານເຈື່ອນຫໍກອງ ແລະ ປູເດີນຫໍກອງ ສ້າງດອກບົວອ້ອມຫໍກອງ
16.6.2015 – 23.8.2015 ລວມເປັນເງິນທັງຫມົດ : 27,140.000 KIP ສຳເລັດ
5. ຮ່ວມເປັນສັດທາແລະຫາແຫ່ງສັດທາ ປູເດີນວັດ ເທື່ອທີ່ 2 ວັນທີ່ 30.5.2015 ແລະສະຫລອງ 17.1.2016 ( ສຳເລັດ).ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ: ມູນຄ່າທັງຫມົດ: 26.050.000 ກີບ

6. ສ້າງຂັ້ນໄດ ຂື້ນວັດປາກແຈກເບີ້ອງໃຕ້ສ້າງປີ 20.2.2011 – 23.3.2011 ສະຫລອງ ວັນທີ່ 14.12.2012 ລວມມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ:28.000.000 ກີບ (ຊາວແປດລ້ານກີບ)
7.ຮ່ວມເປັນສັດທາແລະຫາແຫລ່ງສັດທາເອົາໄຟຟ້າເຂົ້າວັດປາກແຈກ ວັນທີ່18.7.2013 ມູນຄ່າ 8.590.000 ກີບ. ( ສໍາເລັດ).
8. ສ້າງຫ້ອງນໍ້າ 3 ຫ້ອງ ສ້າງ 21.2.2014 ສະຫລອງ 21.3.2014 ( ສຳເລັດ).
ມູນຄ່າ : 16.000.000 ກີບ ສຳເລັດ
9.ສ້າງປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມ ຖວາຍວັດບ້ານປາກແຈກ ສຳເລັດ 5.3.2013
ມູນຄ່າ : 14.950.000 ກີບ ( ສິບສີ່ລ້ານເກົ້າແສນຫ້າສິບພັນກີບ ). ສຳເລັດ
10.ສ້າງແຂນນາງ ແລະ ພອກດອກສຸ້ມປະຕູ ອາຮາມ ທັງຫມົດສຳເລັດ 15.1.2013 ມູນຄ່າ : 15.800.000 ກີບ.
11. ສ້າງເພດານໄມ້ສັກ ວັດບ້ານປາກແຈກ ສຳເລັດ. 14.10.2014
ມູນຄ່າ : 15.770.000 KIP ( ໄມ້ຂອງບ້ານເຮົາຫາທືນຈ່ານຄ່າມື).
12. ເປັນຜູ້ລະດົມທືນ ປູກາໂລພາຍໃນອາຮາມ ແລະຫນ້າອາຮາມແລະນາກ ສັດທາໂດຍ ຄອບຄົວ ສຸກສະຫວັດ ສຳເລັດ 4.7.2016 ມູນຄ່າ : 20.440.000 ກີບ
13. ຮ່ວມຫາທືນ ມາຖວາຍຜ້າປ່າ ເພື່ອ ບວກຟາ ອາຮາມ ສຳເລັດ ວັນທີ່ 11.10.2012 = ມູນຄ່າ 12.700.000 ກີບ. ຖວາຍ 23.9.2012
14.ເປັນຜູ້ຮ່ວມລະດົມທືນ ຫາສັດທາ ນໍ້າສີ ທາສີ ອາຮາມ ສຳເລັດ ວັນທີ່ 21.3.2013 , ມູນຄ່າ :
8.000.000 ກີບ
15. ຮ່ວມກັບຊາວບ້ານເທພື້ນອາຮາມ ວັນທີ່ 6.12.2012 ສຳເລັດ
16. ເປັນຜູ້ລະດົມທືນຮ່ວມກັນຊີ້ດີນຖວາຍວັດບ້ານປາກແຈກ ຕອນທີ່ 1. ມູນຄ່າ 3.500.000 ກີບ. ຄັ້ງວັນທີ່ 19.10.2010. ສຳເລັດ
17. ເປັນຜູ້ລະດົມທືນຊື້ດີນຖວາຍວັດຕອນທີ່ 2 ຄັ້ງວັນທີ່ 5.5.2014 ມູນຄ່າ 1700 $ ( ສຳເລັດ).
18. ສ້າງ ງານປະດັບປະດາ ພອກດອກຄຳ ພາຍໃນ ອາຮາມ ວັດປາກແຈກ14.8 2015 ສຳເລັດ 22.1.2016 , ມູນຄ່າ 40.000.000 ກີບ. ( ສີ່ສິບລ້ານກີບ) .
19. ເປັນສັດທາປຸກຕົ້ນມະຫາໂພ ຈຳນວນ 3 ຕົ້ນ ຖວາຍວັດປາກແຈກ 12.12.2015 ສຳເລັດ
ລວມການເດີນທາງ ຄ່າແຮງງານ ນໍ້າມັນລົດ:500,000 (ຫ້າແສນກີບ)

20. ສ້າງ ດອກບົວອ້ອມພະທາດ, ກຳແພງ,ປູເດີ່ນວັດ 2 ເລີ້ມ ວັນທີ່ 12.12.2015 ສຳເລັດແລະສະຫລອງ ວັນທີ່ 22.1.2016 .
ລວມມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ:110,811,500 ກີບ (ຫນືງຮ້ອນສິບລ້ານແປດສິບເອັດພັນຫ້າຮ້ອນກີບ)
21. ວັນທີ່ 21 ຫາ 27 ຫາສັດທາສ້າງກໍາແພງທາງດ້ານຫນ້າວັດ ແລະ ດອກບົວວາງໃສ່ກໍ່າແພງ ສໍາລັດແລະສະຫລອງ ວັນທີ15.10.2016ມູນຄ່າ :11.500.000 ກີບ ( ສິບເອັດລ້ານຫ້າແສນກີບ).
22. ວັນທີ່ 11.10.2016 ໄດ້ ປູກດອກໄມ້ອ້ອມພະທາດ ສຳເລັດ. ( ສັດທາ ຈາກກສວນດອກເຜື້ງ ແລະ ຄອບຄົວ ອາຈານ ຄຳປ້ອມ ພົງສະຫວັນ ມູນຄ່າ 8.000.000 ກີບ.
23. ຫາສັດທາ ຊື້ໂຕະຫີນ ຈຳນວນ 24 ຊຸດ ຖວາຍວັດປາກແຈກຖວາຍວັດປາກແຈກ ສຳເລັດ 15.10.2016 ມູນຄ່າ : 10.500.000 ກີບ. ສຳເລັດ

24.10.2016 ປູເດີ່ນອ້ມພະທາດວັດປາກແຈກ ເລີ້ມລົງມືປູເດີ່ມອ້ອມພະທາດ ແລະທາງຂື້ນພະທາດ
ເລີ້ມປູເດີ່ນວັນທີ່ 23.10.2016 ສຳເລັດແລະສະຫລອງ ວັນທີ່ 12.1.2017
ລວມມູນຄ່າ : 26.500.000 ກີບ ( ຊາວຫົກລ້ານຫ້າແສນກີບ).
25. 22.10.2016 ສ້າງກຸດຕິສົງສຳເລັດແລະຮ່ວມສະຫລອງໃຫຍ່ ວັນທີ່ 24.6.2017
ລວມມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ:155,000,000 (ໜຶ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບຫ້າລ້ານກີບ)
26. ສ້າງຫໍກອງ ກອງຫລວງ, ກະລໍ ຄ້ອງ ແຊ່ງ ນ້ອມຖວາຍວັດຄົກຢາ ເມືອງຫລວງພະບາງ 15.7.2015 ແລະສຳເລັດສະຫລອງ ວັນທີ່ 4.2.2017 ມູນຄ່າ 199.000.000 ກີບ ( ຫນື່ງຮ້ອນເກົ້າສິບເກົ້າລ້ານກີບ).
27. ເປັນເຈົ້າສັດທາແລະຫາແຫລ່ງສັດທາ ສ້າງພະວັນເກີດ ແລະ ຫໍປົກພະວັນເກີດ : ເລີ້ມກໍ່ສ້າງມື້ວັນ ຈັນ ຂື້ນ 12 ຄໍ່າ ເດືອນ 11 ປີຣະກາ ພ.ສ 2560 ຄ.ສ 2017 ກົງກັບວັນທີ່ 2.10.2017.
ສຳເລັດແລ້ວບໍລິບູນແລະສະຫລອງໃນມື້ ວັນອາທິດ : ຂື້ນ 14 ຄໍ່າ ເດືອນຍີ່ ພ.ສ 2560, ກົງກັບວັນທີ່ 31 ເດືອນທັນວາ ຄ.ສ 2017.
ລວມມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງຫມົດ ( ພະປະຈຳວັນເກີດ ແລະ ຫໍປົກພະ ແລະ ກຳແພງອ້ອມຫໍປົກພະ)
ມູນຄ່າ:129,999,999 ກີບ (ຫນື່ງຮ້ອຍຊາວເກົ້າລ້ານເກົ້າແສນເກົ້າສີບເກົ້າພັນເກົ້າຮ້ອຍເກົ້າສິບເກົ້າກີບ).
28. ລະດົມທືນສ້າງ ຫໍປົກພະສີວະລີ ແລະ ຫໍປົກພະສີວະລີ ສຳເລັດແລະອັງເຊີນຂື້ນແທ່ນ ວັນທີ່ 26.8.2018 ລວມມູນຄ່າ 22.000.000 ກີບ.
ທັງຫມົດນີ້ສ້າງສຳເລັດແລ້ວ,ຂໍນ້ອມຖວາຍວັດປາກແຈກ ເມືອງປາກອູ ແຂວງຫລວງພະບາງສືບໄປ.

ປະທານຜູ້ຮັບຜິດຊອບການກໍ່ສ້າງແລະຫາແຫລ່ງສັດທາສ້າງ
ທ່ານ ອາຈານ ຄຳປ້ອມ ພົງສະຫວັນ
. ຂອບໃຈທ່ານທີ່ຮ່ວມສ້າງນຳກັນຈົນສຳເລັດ . ອາຈານ ຄຳປ້ອມ ພົງສະຫວັນ
2010 ຫາ 2018

( ຫມາຍເຫດ: ໃນນາມສ່ວນຕົວ ຂໍຂອບໃຈ ວັດປາກແຈກແລະບ້ານ,ຕລອດຮອດການຈັດຕັ້ງທຸກພາກສ່ວນທີ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືແລະຄວາມສະດວກແລະສ້າງນຳກັນ , ຂອບໃຈວັດແລະ ແລະເຈົ້າສັດທາທັງພາຍໃນປະເທດແລະທີ່ຕ່າງປະເທດທີ່ສົ່ງເງິນມາຮ່ວມສ້າງນຳກັນຈົນສຳເລັດທຸກຢ່າງ, ແລະ ຂໍໂທດ ບາງຄັ້ງ ການບອກບຸນ ເລົ່າບຸນ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ອາດເຮັດໃຫ້ບາງທ່ານ ອຶດອັດ . ລຳຄານ ແລະ ລົບກວນທ່ານ ແຕ່ກໍດ້ວຍເຈຕະນາດີເພື່ອຮ່ວມສ້າງນຳກັນ ຂໍໃຫ້ເປັນບຸນຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ທັງຊາດນີ້ແລະຊາດຫນ້າ ແລະເປັນສົມບັດໃຫ້ລູກຫລານແລະສາສນາສືບໄປຕລອດ 5000 ວັດສາ ຂໍຂອບໃຈພິເສດ ຄອບຄົວ ແມ່ ບັງອອນ ສີພັນ .ຄອບຄົວ ແມ່ ບຸນທຽມ ໄພບຸນ ພ້ອມດ້ວຍລູກໆຫລານໆ ( ເອື້ອຍແຂກ, ເອື້ອຍທຽມໃຈ From USA ທີ່ຮ່ວມສ້າງນຳກັນຕລອດມາຈົນສຳເລັດທຸກຢ່າງ. ຂອບໃຈທຸກທ່ານທີ່ເຄີຍຮ່ວມສ້າງນຳກັນຕລອດມາ. ມີບຸນຈີ່ງໄດ້ສ້າງ . ປະທານຜູ້ລະດົມທືນສ້າງ , ທ່ານ ອາຈານ ຄຳປ້ອມ ພົງສະຫວັນ