ຊຸດພາບງາມໆ: ແພງແທ້ເດ່ ສາວນ້ອຍ ກັບການສານຕໍ່ວິຖີຊີວິດແບບລາວເຮົາ

ຂອບໃຈພາບງາມໆ ຈາກທີມງານ ຮູບພາບເມືອງລາວ ກັບ ຊຸດພາບງາມໆ: ແພງແທ້ເດ່ ສາວນ້ອຍ ກັບການສານຕໍ່ວິຖີຊີວິດແບບລາວເຮົາ.