40 ສາວງາມ ໃນຊຸດຊົນເຜົ່າ ເຕັມດ້ວຍມົນສະເໜ່ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ

ຂອບໃຈພາບງາມໆຈາກ ທີມງານ ຮູບພາບເມືອງລາວ – Lao Postcard ກັບ 40 ສາວງາມ ໃນຊຸດຊົນເຜົ່າ ເຕັມດ້ວຍມົນສະເໜ່ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ