ແຈ້ງການ: ຮັບນັກສຶກສາ ເຂົ້າ ກໍາລັງ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເປີດຮັບ ເອກະສານນັກຮຽນຜູ້ທີ່ຈົບຊັ້ນ ມ 7 ເພື່ອສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າກໍາລັງ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ !

ປິດຮັບສະຫມັກ 15 ຕຸລາ 2018 !

ລາຍລະອຽດ ຕາມປະກາດແຈ້ງການ ຂ້າງລຸ່ມນີ້ !!!