ເພງ : ຄວາມຝັນ ( ຊິງເກີ້ນເພງທີ 6 – JoJo Miracle ) 6th Single – JoJo Miracle

ເພງ : ຄວາມຝັນ ( ຊິງເກີ້ນເພງທີ 6 – JoJo Miracle ) 6th Single – JoJo Miracle

ເພງນີ້ຂຽນຂຶ້ນມາເພື່ອເປັນການເລົ່າປະສົບການທີ່ປະສົບມາແທ້ໆ …

ກ່ອນທີ່ຈະມາເປັນ JoJo Miracle ທຸກມື້ນີ້ ເຮົາຕ້ອງຜ່ານຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ລົ້ມລຸກຄຸກຄານ ເສຍໃຈ ຜິດຫວັງ ແຕ່ສຸດທ້າຍຄໍາວ່າ ” ຄວາມຝັນ ” ມັນຢໍ້າເຕືອນບອກເຮົາວ່າ ເຮົາຢຸດມັນບໍ່ໄດ້ຈົນກ່ວາເຮົາຈະເຮັດມັນໃຫ້ສໍາເລັດ …

ຝາກເພງນີ້ໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຝັນ ຈົ່ງຢ່າຍອມແພ້ ຈົ່ງສູ້ຕໍ່ໄປ … ແລະມື້ຫນຶ່ງຝັນມັນຈະບໍ່ເປັນພຽງແຕ່ຝັນອີກຕໍ່ໄປ …

ສິລະປິນ : JoJo Miracle
ເນື້ອເພງ / Lyrics : JoJo Miracle
ຮຽບຮຽງດົນຕີ / Song Composer : Sayumpoo Ninlawan
Mix & Mastering : Sam Intharaphithak