ເອດີບີ ຊ່ວຍເຫລືອລາວ ປັບປຸງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການໃນຕົວເມືອງ 125.5 ລ້ານໂດລາ

ຂປລ. ໃນວັນທີ 16 ຕຸລາ 2018 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ເອດີບີ) ແລະ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມລົງນາມ ໃນສັນຍາຊ່ວຍເຫລືອຫລ້າໃຫ້ ສປປ ລາວ ມູນຄ່າ 125,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນການປັບປຸງວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການໃນຕົວເມືອງ ຈຳນວນ 3 ໂຄງການ

ເຊັ່ນ: ໂຄງການພັດທະນານ້ຳປະປາ ແລະ ສຸຂະພິບານ (ທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າເພີ່ມ), ໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງ ຕາມແລວທາງອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງໄລຍະ 4 ແລະ ໂຄງການພັດທະນາພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ໃນອະນຸພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງໄລຍະ 2, ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທ່ານ ຢະຊູຊິ ເນກິຊິ ຜູ້ຕາງໜ້າເອດີບີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ ເປັນສັກຂີພິຍານ.