ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການ UNODC ປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳ (UNODC) ສືບຕໍ່ຮ່ວມມື ປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ພາກທີ II ການປ້ອງກັນ ແລະ ພາກທີ V ການເກັບກູ້ຊັບສິນ ຮອບວຽນທີ 2 ຂອງ ສປປ ລາວ ໃດ້ຈັດຂື້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22-24 ຕຸລາ 2018 ທີ່ນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໃນໂອກາດການເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ແລະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ທ່ານນາງທັນຢາ ຊານຕຸຊີ ກອງເລຂາກົນໄກທົບທວນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳ (UNODC) ພ້ອມຄະນະ ແລະ ຊ່ຽວຊານຈາກປະເທດໄຊປຼັດ ແລະ ປາກິດສະຖານໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມ ພົບປະກັບ ທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະທານຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ແລະ ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ຫົວໜ້າອົງການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂັ້ນສູນກາງ.