ແຂວງຫລວງພະບາງສ້າງຂະບວນການເລັ່ງສີດພົ່ນຢາກຳຈັດການລະບາດຂອງຕັກກະແຕນຝູງໄມ້ປ່ອງ ໃນຮອບທີ4 ປະຈໍາປີ 2018

ວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2018ນີ້ ທີ່ເຂດທຳການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນບ້ານໂດນກຸ່ມໂພນທອງເມືອງໂພນທອງແຂວງຫລວງພະບາງກອງວິຊາການກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມການລະບາດຂອງຕັກແຕນຝຸງໄມ້ປ່ອງຂອງພະແນກກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແຂວງຫລວງພະບາງໄດ້ສົມທົບກັບຫ້ອງການກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ເມືອງໂພນທອງໄດ້ກຳນົດເອົາຈຸດດັ່ງກ່າວເປີດພິທີຂະບວນການສີດພົ່ນຢາກຳຈັດຕັກແຕນຝຸງໄມ້ປ່ອງຂື້ນໃນຮອບຄັ້ງທີ4 ອີງໃສ່ສະພາບທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານແລະການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ

ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ສົມມາລີ ຄໍາເກັ່ງ ເຈົ້າເມືອງໂພນທອງ , ທ່ານ ໄຊຍະພັນ ລາສີ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແຂວງຫລວງພະບາງ,ທ່ານ ພູມີ ແກ້ວວັນດີ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ເມືອງໂພນທອງ,ມີບັນດາທິມງານຂອງພະແນກກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແຂວງແລະພະນັກງານຫ້ອງການກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ເມືອງໂພນທອງ ຕະຫຼອດຮອດນ້ອງນັກຮຽນມໍຕົ້ນບ້ານໂດນອົງການປົກຄອງບ້ານເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເປັນຂະບວນການ.

ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ພູມີ ແກ້ວວັນດີ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ເມືອງໂພນທອງໄດ້ກ່າວວ່າ:ເລີ່ມແຕ່ປີ 2014ເປັນຕົ້ນມາທາງຄະນະທິມງານວິຊາການຫ້ອງການກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ເມືອງໂພນທອງໄດ້ລົງສຳຫລວດຕິດຕາມຈຸດວ່າງໄຂ່ແລະເລັ່ງສີດພົ່ນຢາກຳຈັດການລະບາດຂອງຝູງຕັກແຕນໄມ້ປອງທີ່ເຂົ້າມາເຂດເມືອງໂພນທອງຢ່າງລຽນຕິດປະຈຸບັນນີ້ແມ່ນຮອບຄັ້ງທີ4ຂອງການສ້າງຂະບວນການເລັ່ງສີດພົ່ນຢາກຳຈັດການລະບາດຂອງຕັກແຕນຝູງໄມ້ປ່ອງໄດ້ເຄື່ອນຕົວເຂົ້າມາໃນຂອບເຂດເມືອງໂພນທອງພາຍໃນ 5 ກຸ່ມ ຄື ກຸ່ມ ໂພນທອງ,ກຸ່ມ ທອງສີ, ກຸ່ມ ເມືອງຮຶບ, ກຸ່ມ ນໍ້າລວງ ແລະ ກຸ່ມ ນາຊອນ ,ລວມທັງໝົດໃນ 42 ບ້ານຖືກຜົນກະທົບຜົນຜະລິດຂອງປະຊາຊົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ປະຈຸບັນນີ້ທາງຄະນະປ້ອງກັນແລະຄອບຄຸມການລະບາດຂອງຕັກແຕນຢູ່ພາຍໃນເມືອງໂພນທອງສາມາດເລັ່ງສີດພົ່ນຢາປາບປາມຕັກແຕນ ໄດ້ສຳເລັດໄປແລ້ວໃນເນື້ອທີ່ 20 ກວ່າເຮັກຕາ ແລະ ຍັງສືບຕໍ່ສີດພົ່ນຢາປາບປາມທຳລາຍຕັກແຕນໃຫ້ທົ່ວເຖິງ.ຄຽງຄູ່ໃນພິທີ ທ່ານ ໄຊນະພັນ ລາສີ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແຂວງຫລວງພະບາງຍັງໄດ້ເນັ້ງໜັກບາງບັນຫາຕໍ່ກັບສະພາບການດັ່ງກ່າວໃນທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແຂວງ,

ຫ້ອງການກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ເມືອງສົມທົບກັບບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານປ້ອງກັນຕ້ານແລະທຳລາຍເພື່ອບໍ່ໃຫ້ແຜ່ລາມຂະຫຍາຍພັນໄປໃນພື້ນທີ່ບ້ານ, ເມືອງອື່ນໆທີ່ໃກ້ຄຽງເນື່ອງຈາກລະບົບນິເວດວິທະຍາເໜາະສົມເຊັ່ນ: ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ປ່ອງ, ເຂົ້າໄຮ່, ສາລີແລະອື່ນໆທີ່ເປັນແຫຼ່ງອາຫານແລະເປັນເງື່ອນໄຂເອື້ອອຳນວຍແກ່ການຂະຫຍາຍປະຊາກອນຂອງຕັກແຕນຝຸງໄມ້ປ່ອງການລະບາດຂອງຕັກແຕນຝຸງໄມ້ປ່ອງນີ້ມັນເປັນຜົນກະທົບອັນຮ້າຍແຮງຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ.ຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ລົງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການສີດພົ່ນຢາກຳຈັດການລະບາດຂອງຝູງຕັກແຕນໄມ້ປ່ອງຢ່າງເປັນຂະບວນການ , ບາງຈຸດທີຍັງຄົງເຫຼືອແມ່ນມອບໃຫ້ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນດຳເນີນປາບປາມຕໍ່ໄປ.

ຂ່າວ: ທ້າວ ທະນູສິນ ອິດທິພົນ