ຂໍອະນຸຍາດ ເລົ່າບຸນທອດຖວາຍຜ້າກະຖິນເດີຂ້ານ້ອຍ ແລະ ຍາດໂຍມທຸກທ່ານ…

0
188

ຂໍອະນຸຍາດ ເລົ່າບຸນທອດຖວາຍຜ້າກະຖິນ ມາຍັງທຸກອົງເດີຂ້ານ້ອຍຕາມທີ່ມີລາຍຊື່ ແລະ ຍາດໂຍມທຸກທ່ານ..ໃນວັນອາທິດ ວັນທີ່ 4 ພະຈິກ (11) 2018 ເວລາ 9:00 ນ. ເປັນຕົ້ນໄປ…