ສັນຍານເຕືອນໄພສຸຂະພາບ ອາການທີ່ບໍ່ຄວນເບີ່ງຂ້າມ…

0
177
46246917 - man having stress and headache migraine. health care concept.

ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາສາມາດເຕືອນບັນຫາສຸຂະພາບໂດຍການສັງເກດງ່າຍໆເຊັ່ນ:

1. ກ້ອງຕາດຳຄລ້ຳ ເຊື່ອແນ່ວ່າສາເຫດທຳອິດທີ່ຫລາຍຄົນນຶກເຖິງຄື ນອນຫລັບພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ເພາະຈະຕ້ອງເບິ່ງແຍງທັງລູກ, ຜົວ ຫລື ຮັບຜິດຊອບງານປະຈຳທີ່ຕ້ອງຈັດສັນໃຫ້ລົງຕົວ ແຕ່ຜົນວິໄຈຈາກ Sydney’s Nature Care Collage ຢືນຢັນວ່າ ນັ້ນເປັນແຕ່ສາເຫດສ່ວນຫນຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ເພາະບາງທີກ້ອງຕາດຳຄ້ຳອາດເກີດຈາກໝາກໄຂ່ຫລັງຕອງຂອງເສຍເຮັດວຽກບົກຜ່ອງຈົນເຮັດໃຫ້ໃຕ້ຕາດຳ ຄ້ຳໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

2. ເມື່ອຍຕຶງສົ້ນນ່ອງ ແລະ ຂໍ້ພັບຕີນ ສາເຫດທີ່ພົບເລື້ອຍໆ ນອກຈາກຈະເກີດຈາກການຢືນດົນໆ ຫລື ຍ່າງຫລາຍແລ້ວ ເປັນໄປໄດ້ວ່າ ກຳລັງເປັນພະຍາດຂໍ້ເຂົ່າເສື່ອມ ໂດຍຈະມີອາການຮ່ວມພື້ນຖານຄື ມີສຽງດັງໃນເວລາເຫນັງຂໍ້ຕີນ ຫລື ເຂົ່າຂົດຮູບຮ່າງຜິດປົກກະຕິ ໂດຍສະເພາະຖ້າທ່ານອາຍຸ 40 ຫລືຫລາຍກວ່າ 40 ໄປແລ້ວ ຄວນຮີບໄປປຶກສາແພດດ່ວນ.

3. ຍ່ຽວຜິດປົກກະຕິ ຖ້າທ່ານລຸກເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳຍ່ຽວຖີ່ຜິດປົກກະຕິ ຫລື ສັງເກດວ່າມີມົດຂຶ້ນ ຮ່ວມກັບອາການຫິວເລື້ອຍໆ, ຄັນຕາມຕົວບາດນານເຊົາ ແລະ ມີໂອກາດສ່ຽງເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມພະຍາດເບົາຫວານຄົນໃໝ່ ແຕ່ຖ້າຍ່ຽວຂັດໆ ຫລື ເປັນເລືອດຈົ່ງຮີບໄປຫາໝໍ ເພາະຫມາກໄຂ່ຫລັງ ຫລື ກະເພາະຍ່ຽວກຳລັງມີບັນຫາ.

4. ຜິວຈືດ, ຟົກຊ້ຳງ່າຍ ອາດເປັນສັນຍານເຕືອນວ່າ ຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າກຳລັງຂາດທາດເຫລັກ ຊຶ່ງເປັນອົງປະກອບສຳຄັນໃນການສ້າງເມັດເລືອດ ແຕ່ກໍ່ມີອາການສ່ຽງຂອງພະຍາດຮ້າຍແຮງ ເຊັ່ນ: ມະເຮັງໃນເມັດເລືອດ ຫລື ລູຄີເມຍໄດ້ ຊຶ່ງຢ່າງຫລັງນີ້ມັກເກີດກັບອາການເໜື່ອຍງ່າຍເລືອດອອກທາງຜິວໜັງງ່າຍໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ.

5. ຝ່າຕີນຈີດເຫລືອງ ແພດແຜນຈີນເຊື່ອວ່າ ຄົົນທີ່ຝ່າຕີນຈີນເຫລືອ,ງ ຮ່າງກາຍບໍ່ແຂງແຮງ, ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິກ່ຽວກັບເລືອດ ຫລື ການເຮັດວຽກງານຂອງຕັບບໍ່ສົມດຸນ ສ່ວນການແພດແຜນປະຈຸບັນສັນນິດຖານວ່າ ອາດມີພາວະເລືອດຈາງ.

6. ເລັບບາງ ແລະ ຜິດປົກກະຕິ ເກີດຈາກຮ່າງກາຍໄດ້ ຮັບແຄວຊ່ຽມບໍ່ພຽງພໍ ແຕ່ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງເລັບບາງບາງທີ່ ກໍ່ເກີດຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງອະໄວຍະວະສຳຄັນໄດ້ເຊັ່ນ: ຖ້າມີເລັບສີຂາວເກີນກວ່າຄຶ່ງອາດມີອາການຜິດປົກກະຕິຂອງຕັບ ແລ ະຫມາກໄຂ່ຫລັງ.