ລະວັງພະຍາດໃນລະດູໜາວ…ທີ່ທ່ານອາດບໍ່ເຄີຍຮູ້

0
176

ໜ່ວຍເຝົ້າລະວັງພະຍາດກະຊວງສາທາລະນະສຸກໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນສະພາບໜາວໄດ້ເຂົ້າມາປົກຄຸມທົ່ວທຸກພາຍຂອງປະເທດເຮົາສົ່ງຜົນກະທົບບໍ່ໜ້ອຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກ ຊອກຫຼີກທີ່ຍັງທຸກຍາກຂາດ ເຂີນ ແລະ ບາງບ່ອນກໍເກີດມີການເຈັບເປັນຈາກພະຍາດຕ່າງໆ ທີມາກັບລະດູໜາວເຊັ່ນ:

– ໄຂ້ຫວັດ, ໄອ, ປອດອັກເສບ.

– ພະຍາດລະບົບຫາຍໃຈ.

– ໄຂ້ອອກຕຸ່ມ ແລະ ພະຍາດອື່ນໆທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນ.

ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຮຽກຮຽກໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຈົ່ງມີສະຕິປ້ອງກັນຕົນເອງ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຫຼັກສຸຂະອະນາໄມຢ່າງເຂັ້ມງວດຄື: ນຸ່ງຫົ່ມໃຫ້ອົບອຸ່ນ,ກິນດື່ມໃຫ້ສະອາດ, ໝັ່ນທຳຄວາມສະອາດຮ່າງກາຍ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສເປັນປະຈຳ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເດັກນ້ອຍຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງເປັນພິເສດໃນໄລຍະນີ້ເມື່ອ ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍຄວນໄປພົບແພດໜໍ່ທັນທີ ແລະ ບໍ່ຄວນຊື້ຢາກິນເອງ.